Ilmakuva Pasilasta kohti Kalastamaa ja Kulosaarta. Kuva: Helsingin kaupunki

Autokannan uusiminen ja tiemaksut tehokkaimpia liikenteen päästöjen vähennyskeinoja

Helsingin seudun liikenteen päästöjä pystyttäisiin vähentämään puoleen vuoteen 2030 mennessä monipuolisella keinovalikoimalla, todetaan uudessa raportissa. Autokannan nopea uusiminen ja tiemaksujen käyttöönotto ovat tehokkaimpia keinoja.

Tänään julkaistu Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän ILMO-väliraportti tarjoaa kolme merkittävää polkua kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin. Työryhmän työn tavoitteena on saada liikenne hiilettömäksi vuoteen 2045 mennessä.

– Helsingin seudun merkitys päästöjen vähentämisessä on suuri. Meillä on myös vaikuttavat ja konkreettiset keinot siihen tarjolla,  HSL:n osastonjohtaja Sini Puntanen sanoo.

Helsingin seutu on sitoutunut MAL 2019 –suunnittelutyössä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen puoleen seuraavan 12 vuoden aikana. Vähennys lasketaan vuoden 2005 päästötasosta. Helsingin seudun kunnat ovat sitoutuneet merkittäviin päästöleikkauksiin myös omissa kuntastrategioissaan.

Tehokkaasti Helsingin seudun päästöt saadaan vähentymään tiemaksujen käyttöönotolla. Tiemaksut vähentäisivät myös ruuhkautumista ja toisivat kaivattua lisärahaa liikenteen investointeihin ja palveluihin.

– Tiemaksujen tuotot pitää voida kohdistaa seudun liikennejärjestelmään, esimerkiksi joukkoliikenteen, pyöräliikenteen ja kävelyn olosuhteiden parantamiseen.  Samalla pitää varmistaa, etteivät maksut ole kohtuuttomia tienkäyttäjille ja että järjestelmä tukee ihmisten järkevää arjen liikkumista, Puntanen sanoo.

Jotta tiemaksuja voidaan kokeilla, Suomeen tarvitaan tiemaksut mahdollistava lainsäädäntö.

Jotta päästöt saadaan alas, pitää Helsingin seudulla ihmisten liikkumiskäyttäytymisen lisäksi myös autokannan uudistua. Sähkö- ja vähäpäästöisten autojen osuuden voimakkaalla kasvattamisella saadaan leikattua myös merkittävästi päästöjä.

– Valtion tasolla tarvitaan keinoja, joilla tuetaan sähkö- ja vähäpäästöisten autojen hankintaa. Kuntien ja valtion vastuulla on yhdessä edistää latausinfran toteutusta, jotta sähköautoilu voisi yleistyä, Puntanen sanoo.

Lisää aiheesta
HSL