Suoraan sisältöön
Etusivu
A A A
Runkolinja 560. Kuva: Laura Rautjoki / Helsingin kaupunki

Bussikaluston kunnon paraneminen jatkui viime vuonna

Helsingin seudun joukkoliikenteen bussien kunto on kasvamaan päin. Tutkituista busseista lähes 60 prosenttia oli hyvässä kunnossa, eikä niistä löytynyt HSL:n määrittelemiä poikkeamia. Hyväkuntoisten bussien osuus kasvoi viime kevään ja syksyn välillä, jolloin käyttöön otettiin rangaistukset liian suurista laatuvirheistä.

Vuosi sitten keväällä HSL otti käyttöön sopimuksen, jossa liikennöitsijät joutuvat maksamaan sille sanktioita, jos bussien laatu poikkeaa liikaa HSL:n laatukriteereistä. Pitkällä aikavälillä bussien laatua ovat kohottaneet myös kunnossapidon kehittyminen ja kaluston uusiutuminen. Bussikaluston poikkeamien määrä on vähentynyt viime vuosina selvästi.

Raitiovaunuista ja metrojunista oli hyvässä kunnossa yli 80 prosenttia. Tulokset eivät juuri muuttuneet edellisestä tutkimuksesta, koska molempien kulkuneuvojen lähtötaso oli korkea.  

Myös junakaluston laatu parani kokonaisuudessaan keväästä 2016. Reilut 80 prosenttia tutkituista junayksiköistä sai kuitenkin merkinnän jostain laatupoikkeamasta. Junakaluston laatu paranee sitä mukaa, kun vanhempia Sm2-junia korvataan uudemmilla Sm5-junilla.

HSL havainnoi viime syksynä yhteensä lähes 4 000 bussin, raitovaunun, metrojunan ja lähijunayksikön laatua. Eri liikennemuotojen tulokset eivät ole keskenään vertailukelpoisia, sillä kunkin liikennevälineen ominaisuudet ja tutkittavien tekijöiden määrä eroavat toisistaan.

Lisää aiheesta
Kaluston laatututkimus syksy 2016 (pdf)

JAA