Hoivarobotti viihdytti muistisairaita ja helpotti hoitajien työtaakkaa Kustaankartanossa

Muistisairaiden hoidossa kokeiltiin viime vuonna hoivarobottia Kustaankartanossa. SARA-robottiin suhtauduttiin erittäin myönteisesti. Se soveltui testattaessa luontevasti asukkaiden ja hoitajien arkeen. Hoivarobottia kehitetään edelleen ja aiotaan tuoda markkinoille tämän vuoden aikana.

Hoivaroboteilla on kysyntää, kun kroonisten sairauksien määrä kasvaa, ja samaan aikaan hoitotyöhön hakeutuvien määrä laskee. Social and Autonomous Robotic Health Assistant -projektin tavoitteena on kehittää hoitolaitoksille henkilökunnan työtaakkaa helpottava sosiaalinen hoivarobotti.

SARA-hoivarobotissa on älykäs navigaatio ja se kykenee yksinkertaisiin keskusteluihin. Robottiin on luotu sosiaalisia sisältöjä, joita pääsee selaamaan sen rinnan korkeudella olevan kosketusnäytön välityksellä. Robotilla on myös valmius avustaa hoitohenkilökuntaa esimerkiksi lääkejakelussa. Robotin todettiin vapauttavan hoitajia oikeaan hoiva- ja hoitotyöhön

Robotin musiikkia ja valokuvia yhdistävä sovellus oli suosituin

SARA-robottia testasi 18 Kustaankartanon asukasta neljän viikon ajan. Asukkaat valitsivat sosiaaliset sisällöt omien mieltymystensä mukaan. Suosituin ajanviete oli musiikkia ja valokuvia yhdistävä Hilda-sovellus, jonka lisäksi asukkaat viihtyivät kuunnelmien, valokuva-albumin ja muistipelin parissa. Monet asiakkaat kokeilivat myös käsi- ja jalkajumppaa, jotka oli räätälöity nimenomaan Kustaankartanon asukkaille sopiviksi. Hoitohenkilökuntaa haastateltiin testijakson päätteeksi palautteen ja jatkokehitysideoiden keräämiseksi.

Lokakuun alussa SARAa testattiin tuetun asumisen yksikössä Alankomaissa. Siellä saatiin samansuuntaisia tuloksia kuin Suomessa: musiikki ja valokuvat olivat mieluista ajanvietettä asukkaille. Myös hoitajat kokivat robotin tukevan heidän työtään tarjoamalla asukkaille ajanvietettä ja mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen muun hoitotyön lomassa. Alankomaissa perustettu startup-yritys jatkokehittää hoivarobottia ja tuo sen markkinoille vuoden 2020 aikana.

SARA-robotti on kehitetty valtaosin EIT Digital -rahoituksella yhteistyössä neljän projektipartnerin kanssa. Suomesta on mukana Helsingin pilotista vastaava Forum Virium Helsinki ja robotin navigaatioalustan kehittänyt GIM Robotics. Projektia koordinoi hollantilainen Bright Cape Holding ja Berliinin tekninen yliopisto vastaa sosiaalisten algoritmien kehittämisestä.

Forum Virium