Sustainable Travel Finland -merkki.

Helsingin Satamalle kestävän matkailun merkki

Ensimmäiset parikymmentä yritystä ovat kesäkuun alussa saaneet kestävästä matkailusta kertovan Sustainable Travel Finland -merkin, Helsingin Satama niiden joukossa. Merkin saaneet yritykset täyttävät matkailua edistävän Visit Finlandin luoman kriteeristön taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen kuin kulttuurisen kestävyyden.

– On tärkeää, että matkailualan vastuullisuutta kehitetään Suomessa pitkäjänteisesti ja yhteistyössä alan eri toimijoiden kesken. Satamalla on kunnia asia olla mukana kestävällä tavalla toteutetussa matkaketjussa, kertoo Marika Pauli, Helsingin Sataman matkustajaliiketoiminnan kehityspäällikkö. 

Sataman koko toiminta perustuu ympäristövastuuseen: satamatoimintaa saa harjoittaa vain, jos ympäristöluvat ovat kunnossa. 

– Vastuullisuus on mukana niin pienissä kuin isoissa teoissamme. Esimerkiksi alusjätehuolto hoidetaan meillä ensiluokkaisesti ja aluksille tarjotaan satamamaksuista alennuksia ympäristön huomioimisen perusteella, kertoo ympäristöasiantuntija Anton Airas.

– Helsingin Satama on myös sitoutunut toteuttamaan hiilineutraalin sataman vuoteen 2035 mennessä, ja kestävän matkailun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät tavoitteet tukevat toisiaan hienosti.

Sustainable Travel Finland -merkin ja sitä tukevan kehittämisohjelman tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa. Nyt merkin saaneet yritykset ovat olleet mukana jo ohjelman pilottivaiheessa viime keväästä lähtien. Ensimmäisten merkkien myöntämisen kanssa samaan aikaan ohjelma avataan virallisesti kaikille matkailuyrityksille ja -alueille.

Lisää aiheesta: