Länsisataman hanke vuodelta 2016.

Helsingin Satama sai 4 miljoonaa euroa investointitukea EU:lta

Helsingin ja Tallinnan satamien TWIN-PORT V- hankkeelle on myönnetty yhteensä 6,8 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Helsingin Sataman osuus summasta on lähes 4 miljoonaa euroa.

Helsingin ja Tallinnan satamat ovat vuodesta 2011 lähtien kehittäneet yhdessä satamien välisiä rahti- ja matkustajamerikuljetusyhteyksiä. Kaksoiskaupungin välisten yhteyksien tehokkuutta ja vastuullisuutta on kehitetty hankkeiden kautta. Viimeisin hanke ulottuu vuoden 2023 loppuun.

Tallinnan Satama parantaa hankkeen aikana satamainfrastruktuuria Muugan ja Vanhan Kaupungin satamissa. Helsingin Sataman hankkeessa tehdään selvitykset ja tekniset suunnitelmat uuden kehittämisohjelman kolmelle pääprojektille. Selvitykset kattavat laaja-alaisesti tekniset, taloudelliset ja lainsäädäntöselvitykset.

Olemme todella kiitollisia saamastamme EU-tuesta sekä hyvästä yhteistyöstä Tallinnan sataman kanssa. Tuen saaminen osoittaa, että myös EU:n kokonaistavoitteiden osalta olemme kehitysohjelmassamme oikealla tiellä, kertoo sataman taloudesta, ICT:stä ja kehittämisestä vastaava johtaja Pekka Meronen.

Helsingin kaupungin hyväksymä kehittämisohjelma ulottuu vuoden 2030-luvulle. Suunnitellut toimenpiteet keskittävät liikennettä ja vapauttavat alueita muuhun kaupunkikäyttöön.

Aikaisemmilla TWIN PORT -hankkeilla on rakennettu ja kehitetty Helsingin ja Tallinnan satamainfrastruktuuria sekä varustamojen kalustoa. Tuen avulla on muun muassa rakennutettu Länsisataman uusin terminaali ja parannettu terminaalin liikenneyhteyksiä.


Lisää aiheesta
HelSa

Kuva:HelSa