Poliisiautoa Rautatiaseman vieressä.

Helsingin poliisin nuorisoryhmä pyrkii ehkäisemään ennalta alaikäisten rikoksia

Valtaosalla helsinkiläisnuorista menee hyvin, mutta pieni osa nuorista oirehtii ja tekee rikoksia. Joidenkin kohdalla ongelmat ovat kasautuneet aiempaa enemmän.  

Helsingin poliisin ja sen yhteistyökumppaneiden yhteinen tavoite on katkaista mahdollisimman monen nuoren rikoskierre.

Helsingin poliisissa on ollut maaliskuusta 2018 lähtien nuorisoryhmä, jonka tavoitteina on katkaista nuoren rikoskierre ja puuttua rikosilmiöihin yhdessä Ennalta estävän toiminnon kanssa. Rikoskierteessä olevalle nuorelle määritetään "oma poliisi", joka tutkii kaikki häntä koskevat rikosepäilyt. Lisäksi lapsi pyritään ohjaamaan Aseman lasten Pasila-hankkeeseen, jossa hänet yritetään kiinnittää viranomaisten palveluihin. Tavoitteena on, että omalla poliisilla on kattava kokonaiskuva nuoren tilanteesta, joka kartoitetaan eri viranomaislähteistä sekä yhteistyössä esimerkiksi Ennalta estävän toiminnon Ankkuri-ryhmän, sosiaaliviranomaisten, sidosryhmien, koulun ja vanhempien kanssa.

Nuorten väkivaltarikosten taustalla huumausaineet ja teräaseilla varautuminen 

Helsingin poliisin tietoon tulleet alaikäisten väkivaltarikokset ovat tammi-syyskuussa kokonaisuudessaan vähentyneet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Perusmuotoiset pahoinpitelyt ovat olleet jopa pienimuotoisessa laskussa.

– Helsingin poliisilla on nuorisotyötä tekevien kanssa yhtenevä käsitys huolta aiheuttavista nuorista ja tietoa jaetaan jatkuvasti. Poliisi tekee lastensuojeluilmoituksen, kun alaikäinen nuori oirehtii rikoksilla tai kun poliisilla herää muutoin huoli nuoresta, kertoo komisario Katja Nissinen.

Helsingin poliisin alaikäisten rikoksia tutkiva nuorisoryhmä on kuitenkin työssään huomannut, että väkivaltatilanteet liittyvät yhä useammin huumausaineisiin ja niiden myyntitilanteissa tapahtuneisiin ryöstöihin. Lisäksi nuorilla on mukanaan yhä useammin teräaseita, joita pidetään nuorten kertomaan mukaan hallussa yleensä ”omaksi turvaksi”. Tämän vuoden puolella onkin ollut havaittavissa selvä piikki erilaisten toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden hallussapidossa alle 18-vuotiaiden kohdalla. 

Suuressa osassa vakavista väkivaltarikoksista yhteisenä nimittäjänä on huono-osaisuus ja syrjäytyneisyys. Aikuisten ja nuorten rikollisuuden taustalla on myös usein päihde- ja mielenterveysongelmia.

Helsingin poliisin nuorisoryhmä pyrkii ehkäisemään alaikäisen uusia rikoksia ennalta tehokkaasti myös erilaisilla pakkokeinoilla, joista esimerkkinä voidaan mainita erityisesti alaikäisten kohdalla matkustuskielto ja sen sähköisesti valvottava muoto tehostettu matkustuskielto. Näillä on pyritty sitomaan alaikäisiä esimerkiksi lastenkoteihin, koska lastensuojelun omat mahdollisuudet puuttua tilanteeseen ovat olleet riittämättömiä. Esimerkiksi hatkaamista eli nuorten luvattomia poissaoloja ole pystytty riittävästi estämään. 

Lisää aiheesta

Helsingin polisiin tiedote 

Muita linkkejä

Kuva: Marja Väänänen.