Helenillä hyvä tuloskehitys

Konsernin alkuvuoden tulos parani edellisvuodesta tammi-kesäkuussa. Liikevaihto kasvoi ja oli 519 milj. euroa (489 milj. euroa) ja liikevoitto oli 116 milj. euroa (69 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun ja hyvään tulokseen vaikuttivat onnistuneet toimenpiteet sähkömarkkinoilla ja tuotannon optimoinnissa.

Helenin liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet edelleen positiivisesti, mikä on seurausta onnistuneista toimenpiteistä sähkömarkkinoilla, voimalaitosten hyvästä käytettävyydestä sekä lämpöliiketoiminnan myönteisestä kehityksestä. Helen jatkaa investointeja päästöjen vähentämiseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen. Kasvua haetaan uusia palveluja kehittämällä sekä sijoituksilla kasvuyrityksiin.

Helen satsaa ratkaisuliiketoimintaan

Helen pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä samassa aikataulussa keväällä julkistetun hallitusohjelman ja Helsingin kaupungin tavoitteiden kanssa. Helen aikoo investoida voimakkaasti ratkaisuliiketoimintaan.

Sähkön tukkumarkkinan hintavaihteluiden ennakoidaan voimistuvan tulevien vuosien aikana vaihtelevan tuotannon lisääntyessä. Sähkön vähittäismyynnissä jatkuvat myyntiorganisaatioiden yhdistymiset etenkin keskisuurissa energiayhtiöissä. Kaukolämmössä kilpailu suhteessa muihin lämmitysmuotoihin ja -toimijoihin kiristyy jatkuvasti, kun markkinoille tulee uusia aktiivisia ja näkyviä toimijoita sekä teknologioita.

Lisää aiheesta
Helen


JAA