Näkymä Salmisaaresta.

Helen teki hyvän tuloksen poikkeustilanteesta huolimatta

Helen saavutti hyvän tuloksen kaupallisen toiminnan ansiosta huolimatta koronapandemiasta ja normaalia lämpimämmästä talvesta, jotka pienensivät liikevaihtoa. Yhtiön asiakasmäärä kasvoi ennätykseen. Helen investoi viime vuonna 350 miljoonaa euroa hiilineutraaliin tuotantoon.

Helen vastaa energia-alan murrokseen investoimalla voimakkaasti hiilineutraaliin tuotantoon sekä ratkaisuliiketoimintaan ja rakentamalla strategiaansa tukevia kumppanuuksia. Voimat yhdistetään sekä asiakkaiden että muiden sidosryhmien kanssa hiilineutraalin tulevaisuuden rakentamiseksi. Ilmastohaasteen ratkaiseminen jatkuu; energiateollisuudella on iso rooli globaalina suunnannäyttäjänä.

Vuoden 2020 liikevaihto oli 1 054 (edellisvuonna 1 151) milj. euroa. Liikevaihto pieneni edellisvuodesta. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat lämpimän sään myötä alentunut lämmönmyynti ja sähkön alhainen tukkumarkkinoiden hintataso sekä tuotettu määrä. Yrityksille myydyn sähkön volyymi ja liikevaihto jäivät merkittävästi ennakoidusta koronapandemian aiheuttaman sähkön kulutuksen vähenemisen vuoksi. Helen Sähköverkko Oy:n liikevaihto ja kannattavuus laskivat hieman koronapandemian vuoksi.

Konsernin tulos toteutui edellisvuoden tasolla: liikevoitto oli 176 (176) milj. euroa. Helen Oy pystyi hyödyntämään sähkön markkinatilannetta ja sen vaihteluita onnistuneilla toimenpiteillä sähkön tukkumarkkinoilla. Myös polttoaineiden hintakehitys sekä vähittäissähkön liiketoiminnan kannattava kasvu tukivat liikevoiton erinomaista tasoa.

Asiakasmäärä kasvoi ennätykseen: vuodenvaihteessa yli 550 000 sähköasiakasta ja lähes 16 000 lämpöasiakasta.

Vuoden 2021 tuloksen ennakoidaan toteutuvan alemmalla tasolla verrattuna vuoteen 2020 johtuen muun muassa polttoaineiden verotuksen kiristymisestä. Yhtiön tulevaisuuden näkymiin vaikuttaa energiamarkkinoiden epävarmuuden lisääntyminen liittyen sääriippuvaisen tuotannon osuuden kasvamiseen pohjoismaisilla energiamarkkinoilla. Tämä yhdessä 1.1.2020 kilpailulle avautuneiden maakaasumarkkinoiden kanssa aiheuttaa aiempaa suurempia hintavaihteluita energiahyödykemarkkinoilla.

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy. Uusina tytäryhtiöinä raportoidaan myös Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy ja Kristinestad Tupaneva Oy. Osakkuusyhtiöinä konserniin on yhdistelty Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy sekä Liikennevirta Oy. 

Lisää aiheesta
Helenin tilinpäätöstiedote 1.1.2020 - 31.12.2020

Kuva: Helen