Helen selvittää geolämmön mahdollisuuksia Helsingissä

Helen kartoittaa potentiaalisia alueita, jotka ovat maaperältään soveltuvia geotermisen lämmön hyödyntämiseen, ja joissa on mahdollista suorittaa syviä porauksia. Helen aloittaa kallioperän geofysikaalisen tutkimuksen tekemisen Keskuspuiston alueella yhdessä Geologian tutkimuskeskuksen GTK:n kanssa joulukuun alussa. Tavoitteena on selvittää kallioperän rakennetta noin 5 - 8 kilometrin syvyyteen.

Yhtä syvälle menevää maaperän kartoitusta ei ole aiemmin Suomessa kaupunkialueilla tehty, ja tutkimus on tärkeä geotermisen energian mahdollistamiseksi.

Keskuspuistossa tutkimusmenetelmänä käytetään seismistä heijastusluotausta. Mittauksessa seismiset aallot aikaansaadaan kahdella erikoisvalmisteisella kuorma-autolla maata tärisyttämällä. Tärinä saa aikaan seismisiä aaltoja, joiden heijastumista kallioperän rakenteista mitataan maahan asennettavilla vastaanottimilla, geofoneilla. Kenttätutkimukset kestävät muutaman viikon ajan, ja tulokset tutkimuksista saadaan alkuvuodesta 2020.

Kivihiilen korvaamiseksi etsitään ratkaisuja, jotka eivä perustu polttamiseen

Helen sulkee Hanasaaren voimalaitoksen viimeistään vuonna 2024 ja lopettaa kivihiilen käytön myös Salmisaaressa vuoden 2029 loppuun mennessä.

Helen etsii Salmisaaren voimalaitoksen lämmöntuotannon korvaamiseksi energiantuotantotapoja, jotka eivät perustu polttamiseen. Lämpöä voidaan tuottaa esimerkiksi lämpöpumpuilla eri hukkalämmön lähteistä ja ympäristölämmöistä, kuten merivesi- ja maalämmöistä. Yhtenä ratkaisuna nähdään geoterminen energia.

Lisää aiheesta:

Helen