Helen jatkaa investointeja uusiutuvaan energiaan: Vuosaareen uusi lämpöpumppu ja biolämpölaitos

Helenin liikevaihto ja tulos kehittyivät positiivisesti, mikä on seurausta onnistuneista toimenpiteistä sähkömarkkinoilla ja voimalaitosten hyvästä käytettävyydestä. Helen jatkaa investointeja päästöjen vähentämiseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen. Vuosaareen rakennetaan meriveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppu ja alueelle suunnitellaan lisäksi uutta biolämpölaitosta, joka täydentää Hanasaaren kivihiilivoimalaitoksen tuotannon korvaamiseen liittyvät ratkaisut.

- Helenillä on keinot korvata kivihiili. Tavoitteemme on päästöjen vähentäminen, mutta haluamme myös varmistaa energian kilpailukykyisen hinnan ja liiketoiminnan kannattavan kasvun. Tuotannon kehittämisen lisäksi jatkamme vahvaa panostamista uusiin energiaratkaisuihin ja palveluihin. Alkuvuonna olemme jo tuoneet markkinoille monia energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyviä palveluita, sanoo Helen Oy:n toimitusjohtaja Pekka Manninen.

Helenin tavoitteena on hiilineutraali tuotanto vuonna 2035 ja tätä kohden edetään määrätietoisesti. Lähitulevaisuuden etappina Helen tulee vähentämään päästöjä 40 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Investointeja kohdennetaan hukkalämmön laajamittaiseen hyödyntämiseen lämpöpumpuilla, samoin jatketaan hankkeita lämmön varastointiin sekä kestävän bioenergian lisäämiseen. Pidemmällä aikajänteellä selvityksessä on useita päästöttömiä teknologioita, kuten esimerkiksi geoterminen lämpö, meriveden hyödyntäminen ja modulaariset pienydinvoimalat.

Lisää aiheesta:

Helen-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 tavoitteena on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Tällöin Helsingissä tapahtuva toiminta ei enää lämmitä ilmastoa. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma kertoo, kuinka Helsinki pääsee päästövähennyksissä oikealle uralle.

JAA