Vuosaaren energiapäivässä esitellään lähitulevaisuuden kestävämpiä energialaitoksia

Vuosaareen on suunnitteilla kolme merkittävää kestävämmän energiatuotannon laitosta: meriveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppu, biolämpölaitos sekä kaupunkijalostamo. Helen järjestää tutustumispäivän  hankkeisiin lauantaina 7. syyskuuta. Helsingin omistama enegiayhtö Helen tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

Meriveden lämpöä hyödyntävän lämpöpumpun rakentaminen alkaa ensi keväänä. Lämpöpumppu käyttää lämmön lähteinä voimalaitoksen omaa jäähdytysvesikiertoa ja meriveden lämpöä, jonka hyödyntäminen tulee olemaan kokoluokassaan ainutlaatuista Suomessa. Lämpöpumppu on tuotannossa vuonna 2022, ja se vähentää Helenin hiilidioksidipäästöjä arviolta 30 000 tonnia vuodessa.

Uusi biolämpölaitos on suunnitteluasteella. Nykyiselle Vuosaaren voimalaitostontille sijoittuvan laitoksen on määrä olla tuotannossa vuonna 2023. Laitoksella on tärkeä rooli Helsingin lämmityksen turvaajana myös talven pakkasjaksoina ja se kattaa noin neljäsosan Hanasaaren kivihiilen käytöstä.

Vuosaareen on kehitteillä myös kaupunkijalostamo, joka aloittaisi toimintansa ensi vuosikymmenen aikana. Kaupunkijalostamon on tarkoitus auttaa siirtymään kertakäyttökulttuurista kiertotalouteen. Laitoksen tavoitteena on tehdä vaikeasti kierrätettävistä materiaaleista ja biomassasta korkean jalostusasteen tuotteita, kuten uusiomuovia. Jalostamo hyödyntäisi toiminnassaann kaasutus, jossa hiiltä ei vapaudu ilmakehään hiilidioksidina.

Ilmoittaudu  ennakkoon tutustumispäivään

Vuosaaren voimalaitosalueen energiapäivä järjestetään lauantaina 7. syyskuuta kello 11-14. Energiapäivässä asiasta kiinnostuneet pääsevät kuulemaan lisää uusista hankkeista, näkevät suunnitelmat alueella ja voivat kysellä hankkeista.

Lisää aiheesta
Ennakkoilmoittautuminen

JAA