Avaimia naulassa.

Hekan keskivuokraan 1,4 prosentin korotus

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) vuokrat ovat vuonna 2021 keskimäärin 1,4 prosenttia tämän vuoden vuokria korkeammat. Keskivuokra Hekan asunnoissa on ensi vuonna 12,00 euroa kuukaudessa neliömetriltä, kun kuluvana vuonna keskivuokra on ollut 11,83 euroa.

Hekan alueelliset keskivuokrat ovat ensi vuonna 11,22–13,55 euroa kuukaudessa neliömetriltä. Keskivuokra pysyy melkein ennallaan lähes 200:ssa Hekan kohteessa.

Vuokrankorotusten syynä on yleinen kustannuskehitys sekä korjausten määrän kasvu.

Hekan vuokra määritetään omakustannusperiaatteella 

Hekan kokonaisvuokra määräytyy omakustannusperiaatteella eli asukkailta peritään vuokrana ne kustannukset, jotka tarvitaan kattamaan kiinteistöjen pääomakulut sekä kiinteistöhuollon, korjausten ja hallinnon menot.

Omakustannusperiaatteella määräytyvät Hekan kokonaiskustannukset tasataan ensin alueellisiksi keskivuokriksi ja sitten kohdekohtaisiksi keskivuokriksi kohteiden sijainnin, kunnon, rakennustyypin sekä varuste- ja laatutason mukaiseen käyttöarvoon pohjautuen.

Hekan vuokrataso säilyy kohtuullisena ja on yhä keskimääräistä vuokratasoa selvästi matalampi.

Lisää aiheesta:

Heka

Kuva: Heka