Hanasaaren voimalaitos.

Hanasaaren voimalaitos suljetaan keväällä 2023

Helenin liikevaihto jatkoi vahvaa kasvua, mutta tulosta painoivat edelleen kasvaneet päästöoikeuksien, polttoaineiden ja energian hankinnan kustannukset. Hiilineutraalin tuotannon projektien ansiosta Hanasaaren kivihiilivoimalaitos voidaan sulkea lähes kaksi vuotta ennakoitua aikaisemmin.

Hiilineutraali-investointeihin on varattu kaikkiaan miljardi euroa. Kolmannes investointipäätöksistä on jo tehty. Viime vuoteen verrattuna investoinnit ovat kaksinkertaistuneet. Päästöjen kehityssuunta on laskeva. Laskuun vaikuttaa sään lisäksi toteutetut hiilineutraalin tuotannon investoinnit.

Helen on tehnyt paljon työtä ja suuria investointeja uusiutuvan ja päästöttömän lämmön ja sähkön tuotantoon. Tämän ansiosta Hanasaaren kivihiilivoimalaitos on päätetty sulkea jo keväällä 2023.

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy.  Uusina tytäryhtiöinä osavuosikatsauksessa raportoidaan myös Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy ja Kristinestad Tupaneva Oy. Osakkuusyhtiöinä konserniin on yhdistelty Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy sekä Liikennevirta Oy. 

Lisää aiheesta
Helen

Kuva: Paavo Jantunen