Haartmanin ja Malmin päivystysten ensimmäinen viikko osana HUSia oli vilkas

Haartmanin ja Malmin sairaaloiden päivystystoiminnot siirtyivät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vastuulle 7. tammikuuta 2019. Sekä Malmin että ​Haartmanin sairaalan päivystyksissä oli jonkin verran ruuhkaa, mutta potilasturvallisuus pysyi normaalilla tasolla.

Ruuhkaa aiheutti muun muassa uuteen potilastietojärjestelmään siirtyminen ja uusien tietokoneiden asennus päivystyksen toimiessa samanaikaisesti.

Uusi potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön Haartmanin sairaalassa 7. tammikuuta ja Malmin sairaalassa vuorokautta myöhemmin. HUS varautui muutokseen lisäämällä henkilökuntaa päivystyksiin sekä tietohallinnon tukitoimiin.

– Ensimmäisen vuorokauden aikana Haartmanin sairaalan päivystyksessä näkyi viivettä hoitoon pääsyssä. Potilaat suhtautuivat tilanteeseen kuitenkin valtaosin ymmärtäväisesti, kertoo ylilääkäri Timo Suonsyrjä HUSista.

Malmin sairaalassa uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotto ja tietokoneiden asennus sujuivat nopeammin, mutta päivystys ruuhkautui tavallista enemmän runsaiden potilasmäärien vuoksi.

Haartmanin ja Malmin sairaalan päivystyksissä hoidetaan vuosittain yhteensä lähes 200 000 potilasta. Päivystystoimintojen integraation yhteydessä HUSin palvelukseen siirtyi Helsingin kaupungilta yli 500 työntekijää.

Muutos perustuu päivystysasetukseen

Helsingin kaupungin päivystystoimintojen siirto HUSille pohjautuu vuonna 2017 voimaan tulleeseen päivystysasetukseen, joka edellyttää, että ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä. Helsingin kaupungin päivystystoiminnot siirtyivät HUSille sellaisenaan.

– Lähdemme kehittämään päivystysten toimintaa pitkäjänteisesti. Nyt kun perusterveydenhuollon päivystys ja erikoissairaanhoidon päivystys toimivat samassa organisaatiossa voimme jatkossa sujuvammin tarjota päivystyspotilaille keskeisten erikoisalojen palveluja, toteaa toimialajohtaja Maaret Castrén HUS Akuutista.

Päivystysapu 116 117 – ohjausta ja neuvontaa

Päivystykseen hakeutuvien potilaiden avuksi on Uudellamaalla otettu käyttöön Päivystysapu 116117 -palvelunumero, jonne tulee soittaa ennen päivystykseen hakeutumista. Maksuttomassa numerossa vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka antavat neuvoja ja opastavat palvelujen pariin.

Lisää aiheesta
HUS

JAA