Haaganpuron ruttuputki

Vaelluskalojen kulkureittinä toimivan Haaganpuron hulevesiputken korjaustyöt alkavat

Helsingin Kauppalanpuiston huonokuntoinen hulevesiputki korjataan. Vanha putki korvataan erikoisputkella, joka mahdollistaa taimenten vaelluksen reitillä. Saneeraustyö alkaa tammikuussa ja kestää noin kaksi kuukautta. Työn vaikutukset liikenteeseen ovat vähäiset.

Kyseinen hulevesiputki on osa Haaganpuron pääuomaa ja toimii myös uhanalaisen taimenen elinympäristönä.

Taimenten kulku- ja elinolosuhteiden varmistamiseksi HSY on suunnitellut saneerausta yhteistyössä Vaelluskala ry:n, Helsingin kaupungin sekä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Myös ELY-keskus parantaa alkuvuodesta Haaganpuron nousukelpoisuutta vaelluskaloille. Puron betoniputkiosuudelta poistetaan nousuesteinä olevia teräviä kiviä ja putkeen asennetaan virtausnopeutta alentavia ohjureita kalojen nousua helpottamaan. 

Kaivutyön vuoksi liittymä Matkamiehentieltä Hämeenlinnanväylälle kavennetaan ja nopeutta rajoitetaan. Hämeenlinnan väylältä etelän suuntaan otetaan yksi kaista työmaakoneiden käyttöön noin 200 metrin matkalla Haagan tuloliittymän kohdalla. Pyöräilijät ohjataan kulkemaan kevyenliikenteen väylältä Kylänevantien kautta työmaan kohdalla. Bussipysäkkeihin työmaalla ei ole vaikutusta.

Jos sää suosii ja kaikki sujuu suunnitellusti, asfaltointi tehdään maaliskuussa ja ennallistavat vihertyöt toukokuun puoliväliin mennessä.

Lisää aiheesta:

Kuva: Henrik Kettunen / Vaelluskala ry