Kuvituskuvaa kalliosta.

Helsingin ensimmäinen geolämpölaitos suunnitteilla Ruskeasuolle

Helen suunnittelee Helsingin ensimmäistä geolämpölaitosta Ruskeasuolle Hakamäentien läheisyyteen. Se pyritään saamaan  koe- ja tuotantokäyttöön jo ensi vuonna. Uuden teknologian testauskohteena käytetään keskisyvää lämpökaivoa. Samalla valmistellaan 3D-seismistä heijastustutkimusta ja tekoälyn käyttöä tutkimustulosten analysoinnissa. 

Ruskeasuon geolämpölaitoksessa testataan ja kehitetään poraustekniikkaa sekä teknisiä ratkaisuja. Ensimmäisen vaiheen pilottilaitoksen tuotantomäärä on noin 1,8 GWh lämpöä vuodessa, koelämpökaivon syvyys on noin 2 - 3 kilometriä.

Suomessa ei ole aiemmin tehty 3D-seismistä heijastustutkimusta. Tutkimustulosten analysointiin hyödynnetään tekoälyä. Se on maailman mittakaavassakin vielä ainutlaatuista. Tulosten perusteella suunnitellaan uuden 4 - 7 kilometriä syvän lämpökaivon poraamista. 

Hiilineutraalia kaukolämpöä

Kivihiilen käytöstä luovutaan viimeistään vuonna 2029. Fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen on käynnissä useita selvityksiä, esimerkiksi Kilpilahden alueen prosessiteollisuuden hukkalämpöjen hyödyntäminen pääkaupunkiseudun lämmitykseen, muut alueelliset hukkalämmöt sekä ympäristön lämmöt; geolämmön lisäksi selvitetään myös meriveden lämmön hyödyntämistä. Maalämpöpilotteja rakennetaan myös parhaillaan; uusi lämmöntuotannon malli yhdistää kauko- ja maalämmön parhaat puolet sekä optimoi niiden käyttöä. 

- Helenin tavoitteena on hiilineutraalius 2035, kivihiilestä luovumme jo aiemmin, vaiheittain. Meillä on käynnissä useita selvityksiä hiilineutraaliin energiantuotantoon, ja geoterminen lämpö on yksi hyvä vaihtoehto, kertoo johtaja Timo Aaltonen Helenistä.

Lisää aiheesta
Helen