Mitä jos tekoäly kutsuu terveystarkastukseen? – Helsinki etsii algoritmien etiikkaa

Ajatuskoe: Lääkäri saa aamukahvilla analyysin Helsingin potilasjärjestelmältä. Lähikorttelin rouvan ruokavalio, korkea verenpaine ja viime vuosien sairastavuus muodostavat algoritmin mukaan riskin. Järjestelmä ehdottaa elämäntapamuutosta. Mutta onko se lääkärin asia? Ja jos on, saako rouvan kutsua terveysasemalle keskustelemaan tilanteesta?

Datan ja tekoälyn eettisiä kysymyksiä kaupungeissa puitiin torstaina 25. huhtikuuta Sofiankadulla Data & AI Ethics -seminaarissa. Paikalla oli Helsingin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusaman kutsumana kaupungin asiantuntijakumppaneita Amsterdamista, Lontoosta, Utrechtista ja Tallinnasta sekä eri puolilta Suomea. Lisäksi paikalla oli muun muassa Nestan, Eurocities'in, Sitran ja MyData Globalin edustajat. Päivän keskusteluissa vahvistettiin eurooppalaisten avainkaupunkien yhteistyötä.

Yhteistyöllä tavoitellaan jaettuja eettisiä standardeja ja käytäntöjä tekoälyn ja datan käytölle osallistujakaupungeissa. Rusama ja torstain tilaisuudessa Lontoota edustanut kaupungin digitalisaatiojohtaja Theo Blackwell laativat jo aiemmin helmikuussa kahden kaupungin digijulistuksen, jonka yhtenä kärkenä oli juuri datan ja tekoälyn etiikka.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori korosti tilaisuudessa, että keskeinen ratkaisu digitalisaation aikakauden monimutkaisiin ongelmiin on data ja sen älykäs hyödyntäminen. Helsingin oma tavoite on olla maailman toimivin ja parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Molempien tavoitteiden toteutumisessa digitalisaation älykkäällä hyödyntämisellä on Vapaavuoren mukaan merkittävä rooli.

– Helppo esimerkki: Vastikään tehty tutkimus osoitti, että kymmenisen prosenttia suomalaisista tuottaa noin 80 prosenttia kaikista terveydenhuollon menoista. Jos pystymme kaupunkina paremmin tunnistamaan tämän joukon ja tarjoamaan siihen kuuluville ennakoivia terveyspalveluita ja muuta tarpeellista tukea, voimme luultavasti sekä laskea terveydenhuollon menoja huomattavasti että parantaa juuri niiden ihmisten elämänlaatua, jotka sitä eniten tarvitsevat, sanoi tilaisuudessa englanniksi puhunut Vapaavuori.

Tarina algoritmin tekemästä ennakoivasta hoitosuosituksesta ei ole vielä todellisuutta, muttei myöskään niin kovin kaukana. Helsinki tarjoaa jo asukkailleen Omaolo-nimistä sähköistä apuria verkossa. Palvelu tekee terveyskysymyksiä ja antaa toimenpidesuosituksia vaikkapa yskään tai alaselän kipuihin. Laajempaa palvelua kokeillaan jo tänä vuonna: siinä terveysdataa eri lähteistä voitaisiin potilaan luvalla yhdistellä kattavamman arvion tekemiseksi.

Helsingin digiohjelmassa luodaan ennakoivia palveluita ja eettisiä standardeja

Helsingin kaupunki hyväksyi tänä keväänä uuden digiohjelman. Yhdessä ohjelman hankkeista luodaan työkaluja terveyden riskien tunnistamiselle laajasta terveysdatasta. Riskiryhmiin kuuluville on tarkoitus tarjota apua ja tukea ennakoivasti. Osana ohjelmaa kaupunki laatii itselleen myös datan ja tekoälyn eettiset periaatteet yhdessä aihepiirin johtavien kansainvälisten kaupunkien ja tutkimuslaitosten sekä helsinkiläisten kanssa.

Helsingin digiohjelmaa vauhdittaa digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama.

– Eettisiä lopputuloksia datan ja tekoälyn käytössä ei saavuteta julistuksilla vaan yhdessä avoimesti luoduilla periaatteilla ja standardeilla, jotka viedään myös käytäntöön. Tässä tapaamisessa haemme ymmärrystä kaupunkien yhteisistä ongelmista, kokoamme oikeat ihmiset saman pöydän ääreen ja asetamme ensimmäiset askelmerkit datan ja tekoälyn eettisille linjauksille.

Lue lisää
Koko tiedote: Helsinki etsii algoritmien etiikkaa
Lontoo ja Helsinki käynnistävät yhteistyön digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseksi
Digitalisaation avulla kaupunkilainen voi löytää palvelut, joita ei edes etsinyt
Helsingin kaupungin uusi digitalisaatiojohtaja aloittaa työnsä 90 päivän matkalla Helsingin uumeniin