Design-sprintin työryhmä. Kuva: Saara Jäämies

Blogi: Design-sprintistä vauhtia vapaaehtoistoiminnan digiprojektiin

Kulttuuri- ja vapaa-aika toimialalla alkoi tammikuussa 2019 vapaaehtoistoiminnan digitaalisen alustan kehitysprojekti. Projektissa projektipäällikkönä kevään ajan toiminut palvelumuotoilija Saara Jäämies kertoo blogikirjoituksessaan, miten työssä hyödynnettiin työmenetelmää nimeltään Design-sprint.

Projektin tavoitteena on luoda vapaaehtoistoiminnan digitaalinen alusta, jonka avulla voidaan tukea laadukkaiden vapaaehtoistoiminnan polkujen syntymistä Helsingissä, kaikkien helsinkiläisten hyväksi.

Design Sprint taas oli viiden päivän mittainen työpajojen sarja, jossa ketterien ja nopeatempoisten vaiheiden kautta kuljetaan haasteen määrittelystä ja konseptin ideasta sen nopeaan prototypointiin ja aitoon käyttäjätestaukseen.

Lue lisää blogissa »