Nuorukainen viemässä paperipussiin kerättyä biojätettä säiliöön jätehuoneessa.

HSY jakaa biopusseja Hoasissa asuville opiskelijoille biojätteen lajittelun helpottamiseksi

Biojätteen lajittelua pyritään helpottamaan Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön Hoasin asunnoissa jakamalla maksuttomia biopusseja opiskelijoille. Pilotissa HSY selvittää, millainen vaikutus tällä on lajittelumotivaatioon ja biojätteen määrään. Tavoitteena on saada entistä enemmän biojätettä kiertoon. Pilotissa on mukana 2 000 Hoasin asuntoa.

Jokainen kotitalous saa pilotissa 80 biojätepussia, mikä riittää noin puoleksi vuodeksi. Jaettavat biojätepussit kestävät hyvin rasvaa ja kosteutta.

Keväällä teetetyssä kyselyssä selvitettiin yleisimpiä syitä siihen, miksi asukkaat eivät lajittele kodin jätteitä. Kyselyyn vastanneista asukkaista 20 prosenttia kertoi syyksi, että heillä ei ole sopivia roska-astioita tai -pusseja esimerkiksi biojätteelle.

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen tavoitteena on saada kiertoon 60 prosenttia kotitalouksien jätteestä vuoteen 2025 mennessä. HSY suosittelee käyttämään paperista pussia biojätteen pakkaamiseen pääkaupunkiseudulla. Tavallista muovipussia ei voi käyttää, koska se ei maadu.

Biojätteen kierrätyksessä runsaasti hyödynnettävää

Viime vuonna HSY tuotti pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen erilliskerätystä biojätteestä 50 000 tonnia multaa. HSY tuotti myös biokaasusta uusiutuvaa sähköä ja lämpöä yhteensä noin 22 000 MWh. Biokaasusta saadusta sähköstä riittäisi energiaa yli kahden miljoonan asukkaan älypuhelimeen ja tablettiin vuoden ajaksi.

Biojätteen kierrätyksessä on edelleen paljon potentiaalia, joka olisi helppo saada hyödynnettyä. HSY:n alueen kotien biojätteestä voitaisiin tuottaa vuosittain yhteensä 150 000 tonnia multaa ja yli 60 000 MWh puhdasta energiaa, jos asukkaat lajittelisivat kaiken biojätteen.

- Esimerkiksi yhden henkilön biojätemäärästä tuotetusta biokaasusta saataisiin energiaa sekä oman että kaverin älypuhelimeen ja tablettiin vuodeksi, kertoo ympäristöasiantuntija Hanna Tukiainen HSY:ltä

Biojätteen kierrätyksellä on monia hyötyjä ilmaston ja kiertotalouden näkökulmasta. Mullan mukana arvokkaat ravinteet, kuten typpi ja fosfori, palautuvat kiertoon. Biojätteen kierrätys edistää ilmastotavoitteita, sillä biojätteestä tehdään uusiutuvaa energiaa. Biojätteestä tehtävä multa toimii myös hiilinieluna.

Lisää aiheesta
Biojäte
HSY 
Hoas

Kuva: HSY