Auringon lasku Hanasaaressa

Vuosaaren biolämpölaitoksen rakentaminen alkaa keväällä

Vuosaaren biolämpölaitoksen rakentaminen alkaa maansiirtotöillä tänä keväänä ja varsinaiseen rakentamiseen päästään syksyllä. Tavoitteena on saada lämpölaitos tuotantokäyttöön lämmityskaudella 2022 - 2023 eli jo noin vuotta ennakoitua aiemmin.

Vuosaareen biolämpölaitoksen käyttöönoton aikaistaminen vuodella mahdollistaa osittaisen luopumisen kivihiilen käytöstä jo ennakoitua aiemmin. Investoinnilla ei arvioida olevan vaikutuksia kaukolämmön hintaan.

- Vuosaaren biolämpölaitoksen käyttöönoton aikaistaminen mahdollistaa sen, että Hanasaaren yhteistuotantolaitos voidaan siirtää varakäyttöön suunniteltua sulkemista aiemmin eli jo vuoden 2023 aikana. Hanasaaren lämmöntuotannon korvaamiseksi tarvitaan vielä biopolttoaineita, jotta lämmönsaanti voidaan turvata myös kylmänä talviaikana. Salmisaareen etsimme muita ratkaisuja, sanoo toimitusjohtaja Pekka Manninen Helenistä.

Helenin tavoitteena on olla hiilineutraali 2035, kivihiilestä luovutaan vaiheittain jo aiemmin. Hanasaaren voimalaitos suljetaan vuoden 2024 loppuun mennessä, ja sen lämmöntuotanto korvataan lämmön kierrättämisellä lämpöpumpuilla, energian varastoinnilla sekä Vuosaareen rakennettavalla biolämpölaitoksella, josta on nyt tehty investointipäätös. 

Hukkalämmöt talteen kahteen kertaan

Uudesta biolämpölaitoksesta rakennetaan mahdollisimman joustava. Laitoksen suunnittelussa ja mitoituksessa on huomioitu monipuolisesti esimerkiksi erilaisten polttoainejakeiden käyttömahdollisuus. Myös lämmönsiirtoyhteyksissä huomioidaan Vuosaaren energiantuotantoalueen jatkokehittäminen.

Biolämpölaitoksen pääpolttoaineena on metsätalouden sivutuotteena syntyvä metsähake, joka ei ole muutoin hyödynnettävissä. Hankittava polttoaine on kestävyyssertifioitua tai muulla tavoin alkuperävalvottua.

Biolämpölaitoksen energiatehokkuudessa hyödynnetään savukaasujen lämmöntalteenottolaitosta ja absorptiolämpöpumppuja.

Lisää aiheesta: 

Helen

Kuva: Tero Pajukallio, Helsingin kaupunki

JAA