Asukassovittelijoita etsitään Hekan asukkaista – haku koulutukseen 31.1. mennessä

Helsingin kaupungin asunnot Oy Hekan asukkaista valitaan hakemusten ja haastattelun kautta 8 – 15 henkilöä koulutettaviksi asukassovitteluun. Asukassovittelijat oppivat konfliktinratkaisua ja sovittelemaan naapurustoissa esiintyviä erimielisyyksiä.  

Sovittelua tehdään parityönä ja alussa Naapuruussovittelun keskus NSK:n ammattilaisten kanssa. Asukassovittelija tukee ja auttaa konfliktin osapuolia löytämään kanavan rakentavalle vuorovaikutukselle erimielisyystilanteissa. 

Naapuruussovittelun keskus (NSK) ja Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) etsivät ensisijaisesti asukkaita, joilla ei ole muita vapaaehtois- tai luottamustehtäviä liittyen Hekan toimintaan. Asukassovittelijalla ei tarvitse olla mitään määrättyä koulutustaustaa. Tärkeintä on halu oppia uutta ja saada uusia näkökulmia sekä kokemuksia.

Koulutus antaa valmiuksia kohdata ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Nelipäiväinen koulutus on osallistujille maksuton.

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään 31.1.2020 mennessä osoitteeseen pia.slogsATnaapuruussovittelu.fi.

Lisätietoa saa naapuruussovittelusta www.naapuruussovittelu.fi –sivulta.