Void − A Psychodrama -nykytanssiteos luo ilmaisua äärimmäiselle kokemukselle

| Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

”Prosessissa olemme tutkineet kytkeytyvää ja uudelleen muotoutuvaa ruumista, sekä sen rajoja ylittävää potentiaalia. Olemme olleet kiinnostuneita erityisesti esiintyvän ruumiin erityislaatuisuudesta”, kertoo teoksen koreografi Jenni-Elina von Bagh.

Void − A Psychodrama on kolmen esiintyjän ja erinäisten näyttämöllisten komponenttien yhteenkietoutunut verkosto ja koreografia. Näyttämölliset elementit leikittelevät sillä, mikä on totta ja mikä lumetta. Teos tavoittelee määrittämätöntä resonanssia, joka ei perustu estetiikkaan, tyyliin, trendeihin tai yhteiskunnallisiin vaatimuksiin. Entä jos taiteen syvä merkitys on sen ylijäämäisyydessä? Mikä vapauttaisi meidät, saisi meidät nauramaan mahdottomalle?

Void − A Psychodrama porautuu määrätietoisesti juuri käsillä olevaan murrokseen ja hämmennykseen sekä esiintyjän ruumiiseen. Se sekoittaa ihmisen ja materian, draaman ja näyttämön käsitteitä. Esitys on kolmen esiintyjän yhteinen yritys löytää ilmaisua ja väylää äärimmäiselle sisäiselle ja ihmisen ruumiin ylittävälle kokemukselle.

Teos inspiroituu nykyfilosofisesta ja posthumanistisesta ajattelusta suhteessa kategoriattomuuteen, välisyyteen ja tulemisen tapahtumaan. Erityisenä lähtökohtana teoksella on käsite ”void” tyhjiö (Elisabeth Grosz, 2017). Materiaalinen ja ideaalinen, ruumis ja ruumiittomuus päällekkäistyvät.

Näyttämöllisessä kielessä filosofia toimii teoksen innoittajana, joka vapauttaa näyttämöllistä tapahtumaa myös kohti leikkiä ja huumoria.

”Syöksymme aikaan, joka ei enää ole hallittavissa vaan tapahtumallinen; maailmaan, joka on juuri menettänyt ihmisen tekniikan ja taktiikan.”

Työryhmä:

Koreografia, konsepti: Jenni-Elina von Bagh
Esiintyjät: Jyrki Karttunen, Outi Markkula ja Johannes Purovaara
Visualisti/lavastus: Virpi Nieminen
Pukusuunnittelu: Ingvill Fossheim
Valosuunnittelu: Luca Sirviö
Äänisuunnittelu: Tari Doris
Dramaturgi: Otto Sandqvist
Tuotannollinen apu: Sofia Suomalainen

Yhteistyötahot: Ehkä-tuotanto; Kutomo, Open-ended ry   

Kesto: 60 min 

Kieli: ei kielisidonnainen, esityksessä käytetään jonkun verran englannin kieltä

Liput: 15 / 10 € 

Esitykset:

la 7.8. klo 19 ensi-ilta
ma 9.8. klo 19 
ti 10.8. klo 19 
ke 11.8. klo 19  

Caisa, Kaikukatu 4 B, Helsinki
www.caisa.fi

Hyvä toimittaja, tervetuloa ensi-iltaan tai johonkin toiseen esitykseen! Saat pressiliput Caisasta kulttuurituottaja Johanna Rissaselta, johanna.rissanen@hel.fi