Työ Helsingin kaupungilla vetää puoleensa

| Työterveys Helsinki

Helsingin kaupunki on yhä vetovoimaisempi työpaikka. Tulosten mukaan lähes 80% työntekijöistä suosittelee Helsinkiä työnantajana.

−Mielestäni meillä on kaupungilla erittäin hyvä arvopohja ja kulttuuri, ja uskon, että se tekee meistä halutun työnantajan. Haluamme panostaa tulevaisuudessa yhä enemmän henkilöstökokemukseen ja siihen, miten työskentelemme yhteen kaupungin sisällä, Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja Nina Gros sanoo.

Sosiaalinen pääoma näyttäytyy tuloksissa Helsingin vahvuutena. Sen koetaan lisääntyneen työyhteisöissä, mutta myös työntekijöiden ja esimiesten kesken. Vuoteen 2017 verrattuna erityisesti lähijohtaminen on kehittynyt hyvää suuntaan. Luottamus on vahvistunut, samoin kokemus siitä, että esimiehen vuorovaikutus on ystävällistä ja huomaavaista.

−Tulosten käsittely on tiedolla johtamista. Tulokset ovat oivallinen tilaisuus nostaa työpaikalla keskusteluun hyvinvoinnin ja yhteistyön kysymyksiä sekä sopia tarvittavat kehittämistoimet, Gros kertoo.

Henkilöstön oma arvio hyvinvoinnista on hiukan heikentynyt. Puolella uni ja palautuminen jäävät puolitiehen. Erityinen huoli kohdistuu nuorten ja työuran alussa olevien työntekijöiden jaksamiseen, joista reilu kolmas on masennusriskissä.

−Mielen hyvinvoinnin kysymykset nousevat tuloksissa entistä voimallisemmin esiin. Tuloksilla on myös merkittävä vaikutus työterveyspalveluiden tarpeenmukaiseen kohdentamiseen, toteaa Työterveys Helsingin toimitusjohtaja Tiina Pohjonen.

Kaikki kyselyyn vastanneet ovat saaneet tulosten pohjalta henkilökohtaisen palautteen ja tarvittaessa ajanvarauskutsun terveystarkastukseen.

−Kysely toimii samalla sähköisenä terveystarkastuksena, jolla pyrimme löytämään ajoissa työhyvinvoinnin riskejä. Uskon, että hyötyä ja hyvinvointia syntyy, kun panostamme ennakointiin ja keskitymme tätä kautta työterveyden vaikuttavaan hoitoon. Vain hyvinvoivat työntekijät voivat tehdä Helsingistä maailman toimivimman kaupungin, Pohjonen sanoo.

Työterveyskysely on joka toinen vuosi toistettava sähköinen terveystarkastus, jolla Työterveys Helsinki on seurannut ja seulonut henkilöstön hyvinvointia vuodesta 2007 asti. Vastaajat ovat Helsingin kaupungin työntekijöitä ja vastaajamäärä vuoden 2019 loka-marraskuussa toteutetussa kyselyssä oli yli 18 000.