Tilastotietoja Helsingistä 2020 – taskutilasto ilmestyi kolmella kielellä

| Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Päivitetty tilastopaketti julkaistiin nyt suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Poimintoja taskutilaston tiedoista:

 • Helsingin maa-alasta lähes 40% on kaupungin hallinnassa olevia viheralueita. Suojelualueita on kaikkiaan 55 kappaletta ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on 722,5 hehtaaria.
 • Helsingin alueesta noin 70% on merialuetta. Rantaviivan pituus on 123 km ja saaria on kaikkiaan 327.
 • Ilmanlaatu Helsingin keskustassa oli viime vuonna hyvää tai tyydyttävää noin 93 prosenttia vuoden tunneista.
 • Helsingissä on 3 450 kaupunkipyörää ja 241 pyöräasemaa.
 • Helsinkiläisten suurin ikäryhmä ovat 25–29 -vuotiaat, joita Helsingissä asuu 63 131.
 • Helsinkiläisistä 16% puhuu äidinkielenään muuta kuin kotimaisia kieliä. Yleisin vieraskielisten ryhmä on venäjänkieliset, joita Helsingissä asuu 18 869.
 • Keskustakirjasto Oodissa kirjattiin vuoden 2019 aikana lähes 3 102 999 käyntiä. Kaikkiaan kirjastojen lainauspisteitä on 46 ja niissä tehtiin vuoden 2019 aikana 9,4 miljoonaa lainausta.
 • Helsinki myönsi vuonna 2019 avustuksia taiteelle ja kulttuurille 23 miljoonaa euroa. Liikuntaseuroja ja -ryhmiä tuettiin avustuksin yhteensä 14 miljoonalla eurolla.
 • Helsingissä on 27 uimarantaa, 13 talviuintipaikkaa, 12 jäähallia, 17 uimahallia ja maauimalaa, 819 sisäliikuntatilaa ja 92 koirapuistoa. Pyöräteitä on yhteensä 1 200 kilometriä.
 • Helsingissä valmistui viime vuonna yhteensä 6 156 asuntoa. Kaikkien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala oli noin 740 000 kerrosneliömetriä.
 • Helsingin kaupungilla on yhteensä 37 459 työntekijää. Yleisimmät ammattinimikkeet ovat lähihoitaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Noin 40 prosenttia kaikista kaupungin työntekijöistä työskentelee sosiaali- ja terveystoimialalla.

Lisätietoja:

Tilastotietoja Helsingistä 2020 (pdf)

Helsingfors i siffror 2020 (pdf)

Helsinki facts and figures 2020 (pdf)

 

Ari Jaakola
tilasto- ja tietopalvelupäällikkö
ari.jaakola@hel.fi
puh. 09 310 43608

Tiedotteen lähetti:

Johanna Snellman
viestintäasiantuntija
kaupunginkanslia, viestintä
puh. 040 843 0915
johanna.snellman@hel.fi