Teollisuuskadun aluetta kehitetään – osallistu keskusteluun alueen tulevaisuudesta

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kommentoi kaavarungon suunnitelmaluonnoksia verkossa  

Teollisuuskadun kaavarungon suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 24.9.–21.10.2020 Kerro kantasi -palvelussa. Toivomme saavamme kommentteja suunnitelmiin kaikilta Teollisuuskadulla ja sen ympäristössä liikkuvilta ja aikaansa siellä viettäviltä – niin asukkailta, työntekijöiltä kuin muilta alueen tuntevilta. Saatua palautetta hyödynnetään kaavarungon jatkosuunnittelussa.  

Miten suunnittelu etenee?  

Kaavarunko luo suuntaviivat alueen tulevalle kehitykselle. Se toimii alueen asemakaavoituksen lähtökohtana ja ohjaa suurempia kaupunkirakenteellisia muutoksia alueella. Kaavarungon pohjalta valmistellaan hankekohtaisia asemakaavan muutoksia toimijoiden ja kaupungin tarpeiden mukaan. 

Satamaradankadulle suunnitellaan cheerleading- ja voimisteluhallin rakentamista  

Teollisuuskadun ja Satamaradankadun väliin sijoittuvalle yksityisomistuksessa olevalle tontille osoitteessa Satamaradankatu 6 valmistellaan asemakaavan muutosta. Tavoitteena on mahdollistaa cheerleading- ja voimisteluhallin rakentaminen huoltoasemarakennusten korttelialueelle.  

Hankkeen toteutuminen edistää alueen kehittymistä Teollisuuskadun kaavarungon periaatteiden mukaisesti ja täydentää suuressa kysynnässä olevaa yleishyödyllisten liikuntatilojen tarjontaa Helsingin kantakaupungissa. Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on esillä 24.9.–21.10.2020 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. 

Myös Sörnäistentunnelin suunnitelmat kommentoitavana  

Sörnäisten ja Hermannin rantatiet yhdistävä Sörnäistentunneli tulisi liittämään merkittävät pääkatuyhteydet toisiinsa. Uuden tunnelin rakentaminen tulisi parantamaan katuliikenteen sujuvuutta ja vähentäisi merkittävästi läpiajoliikennettä tulevilla asuinrakentamisen alueilla. Hankkeen päivitetyt suunnitelmat ovat kommentoitavina 24.9.−21.10.2020 Kerro kantasi -palvelussa 

Sörnäistentunnelilla on voimassa oleva asemakaava, joka hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 2013 ja kaupunginvaltuustossa 29.8.2018. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee päätöstä tunnelin rakentamisesta loppuvuodesta 2020. 

Suunnittelijat paikalla pop up -pisteellä 

Pop up -pisteellä voit perehtyä kaavarungon suunnitelmaluonnoksiin, tavata hankkeiden suunnittelijoita ja keskustella suunnitelmien sisällöstä. Olemme paikalla Fredriksbergissä osoitteessa Konepajankuja 1 (Sturenkatu 14a) 28.9.–2.10.2020. Tarjolla kahvia!  

Pop up -piste on avoinna ma ja pe klo 14−19 sekä ti−to klo 8.30−14. Tutustu ohjelmaan osoitteessa hel.fi/teollisuuskatu. 

Hankkeita esitellään myös Uutta kantakaupunkia -verkkotilaisuudessa 30.9.2020. Lisätietoa tapahtumasta löytyy osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet