Suvilahti Event Hub -tapahtumakeskuksen kehittämisvaraus hyväksyttiin

| Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Suvilahti Event Hub on yksityisrahoitteinen kiinteistöhanke, jonka kokonaisuus tulee olemaan noin 50 000 kerrosneliömetriä. Tavoitteena on, että alueelle tulee muun muassa festivaalitoiminnan tarpeet täyttävä alue, pienempiä kulttuuritapahtumia, koko perheen tapahtumia, liikunta- ja harrastetapahtumia, majoitus- ja ravintolatoimintaa sekä toimitiloja.

Hyväksytyn varauksen mukaan alueen jatkosuunnittelussa on turvattava Suvilahti DIY skeittipuiston säilyminen nykyisellä tai jollain muulla sijainnilla Suvilahden alueella sekä otettava huomioon nuorisoneuvoston näkemykset. Varaus on voimassa 31.12.2022 saakka, ja sen aikana rakennuskokonaisuudesta tulee järjestää arkkitehtuurikilpailu yhteistyössä kaupungin kanssa.

Suvilahti Event Hubin ehdotus voitti kaupungin vuoden 2019 lopussa järjestämän kilpailun alueen kehittämisestä.

Lisätietoja hankkeesta:
Suvilahden tapahtuma-alueesta kehitetään ympärivuotista

Turun Kasarmin kehittämisvarausta jatketaan 

Elinkeinojaosto päätti jatkaa Helsingin Kampissa sijaitsevan vanhan linja-autoaseman tontin ja rakennuksen (Turun kasarmi) varausta Ilona Studios Oy:lle elokuvakeskushankkeen suunnittelua varten.

Elinkeinojaoston maaliskuussa 2018 tekemä alkuperäinen varaus päättyy 30.6.2020. Varauksen jatkaminen on perusteltua, sillä suunnittelu on edennyt varausehtojen puitteissa. Toteutuessaan hanke lisäisi ja monipuolistaisi Lasipalatsin aukion kulttuuritarjontaa ja lisäisi keskustan vetovoimaisuutta.

Suunnitteluvarauksen ehtona on muun muassa, että varausaikana kaupunki yhdessä varauksensaajan kanssa toimii sen edesauttamiseksi, että nykyisin Turun Kasarmin tiloissa toimiva, nuoria palveleva Aseman lapset ry:n Walkers löytää toiminnalleen uudet sopivat ja riittävän keskeiset tilat.

Nyt hyväksytty varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.


Kaikki elinkeinojaoston 22.6. kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Elinkeinojaoston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kokoontuu seuraavan kerran kesätauon jälkeen maanantaina, 17. elokuuta 2020.

Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi