Suvilahden tapahtuma-alueen kehittäminen etenee

| Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Suvilahden merkitys korostuu jatkossa entisestään, sillä Helsingissä on muuten puutetta monimuotoisista, hyvien yhteyksien päässä olevista tapahtumapaikoista. Lisäksi koronakriisin seurauksena tapahtumien ja tapahtuma-alan toimijoiden toimintaedellytysten kehittäminen on entistäkin tärkeämpää. Suvilahden tapahtumallisuuden monipuolistaminen kehittää samalla myös koko Helsinkiä luovan toiminnan alustana.

Koillisnurkan tontin kehittämisestä jatketaan neuvotteluja Suvilahti Event Hub -ehdotuksen pohjalta

Helsingin kaupungin tavoitteena on kehittää Suvilahtea ympärivuotiseksi monimuotoiseksi tapahtuma- ja kulttuurialueeksi. Pormestari Jan Vapaavuori pyysi tähän liittyen syksyllä 2017 avoimesti ideoita alueen kehittämiseen. Useiden ideoiden arvioinnin jälkeen Helsingin kaupunki jatkoi keskustelua kahden ehdotuksen tehneen ryhmän kanssa ja järjesti vuoden 2019 lopulla kohdennetun kilpailun ehdotusten arvioinniksi. Tavoitteena olisaada määrätylle Koillisnurkan tontille (kts. kuvassa punaiseksi väritetty kohta) tapahtumatoiminnalle sopivaa sisätilaa ja toimintaa tukevia oheispalveluja.

Kilpailun perusteella kaupunki jatkaa neuvotteluja Suvilahti Event Hub -ehdotuksen tehneen ryhmän kanssa. Ehdotuksen tilaohjelma ja liiketoimintamalli tukevat Helsingin kaupunkistrategian ja kilpailun tavoitteita toista ehdotusta paremmin. Event Hubin ehdotus mahdollistaa myös alueen eteläpuoleisen tapahtuma-alueen käytön ja kulun Suvilahden kulttuurikeskukselle ehdotuksista parhaiten.

Tavoitteena on kehittämisvarauksen myöntäminen hankkeelle vielä vuoden 2020 aikana. Varaus koskee vain koillisnurkan tonttia, eikä se vaikuta alueen muuhun käyttöön tai käynnissä oleviin suunnitelmiin. Kehittämisvarauksen aikana järjestetään arkkitehtuurikilpailu tulevasta rakennuksesta, joten yksityiskohdat ja muun muassa paikalle tulevien rakennusten ulkoasu määräytyvät vasta arkkitehtuurikilpailun tuloksena.

Suvilahden aluetta kehitetään tulevaisuudessa laajasti. Kahden alueella sijaitsevan kaasukellon kunnostaminen on käynnissä. Lisäksi selvitetään Helsingin taidemuseo HAM:n mahdollista sijoittumisesta niihin. Tavoitteena on muodostaa Suvilahdesta kokonaisuus, joka on profiililtaan omintakeinen ja alueen perinteitä kunnioittava sekä sopii ulkoasultaan urbaaniin maisemaan. Ympäri vuoden toimivan ja omaleimaisen Suvilahden toivotaan houkuttelevan jatkossa Helsinkiin myös entistä enemmän matkailijoita.

 

Suvilahti Event Hub on kulttuurialan osaamisen keskittymä

Suvilahti Event Hub on älykäs viihdealan tapahtumakeskus. Se tuo ympärivuotisen tapahtumatarjonnan kaupungin sydämeen ja toimii suomalaisen viihde- ja tapahtumatuotannon sekä osaamisen huippuyksikkönä, joka kumpuaa intohimosta ja maailmanluokan lähestymisestä koko viihde- ja tapahtumatoimialojen kehittämiseen yhdessä kansainvälisen kumppaniverkoston kanssa. Sisä- ja ulkotilojen yhdessä hyödyntäminen mahdollistaa moni­muotoisen ja ympärivuotisen tapahtumakirjon. Esityksen taustalla ovat TV-tuottaja-ohjaaja Aarni Kuori­koski, tapahtuma-alan konkari Jyrki Hytti ja viihdealan monitaitaja Mikko Leppilampi. Suunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Soini & Horto Oy. Hankekehityksestä, rakennuttamisesta, rakentamistaloudesta ja sijoittajasuhteista vastaa Realidea Oy:n Hannu Lokka.