Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen hankesuunnitelma etenee valtuustoon

| Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Osoitteeseen Tulppakuja 3/Holkkitie 5 suunnitellut tilat tarjoavat opiskelijoille pedagogisesti monipuolisen, työelämään valmentavan oppimisympäristön. Tilat suunnitellaan noin 3 000 läsnä olevalle opiskelijalle. Opiskelijoiden kokonaismäärä on noin 4 500, mutta kolmannes opiskelijoista oppii työelämässä tai muuten oppilaitoksen ulkopuolella.

Hankkeen laajuus on noin 44 050 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 176 miljoonaa euroa. Uudisrakennus on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuussa 2026.

Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena niin, että hankkeen toteuttaja vastaa vanhojen rakennusten purkamisesta, kampuksen suunnittelusta, rakentamisesta sekä ylläpidosta seuraavan 20 vuoden ajan.

Lopullisen päätöksen hankesuunnitelman hyväksymisestä tekee kaupunginvaltuusto.

Helsinki liittyy Tapahtumateollisuus ry:n yhteiskunnalliseksi jäseneksi

Kaupunginhallitus päätti myös Helsingin kaupungin liittymisestä Tapahtumateollisuus ry:n yhteiskunnalliseksi jäseneksi. Tapahtumateollisuus ry on tapahtumaelinkeinon keskusjärjestö, joka toimii yritysten ja alan toimijoiden muodostamien yhdistysten ja muiden tahojen etu- ja palvelujärjestönä.

Helsingillä on yhteiskunnallisen jäsenyyden kautta mahdollisuus vaikuttaa tapahtuma-alaan koko kaupunkiorganisaation laajuudella. Yhteiskunnallinen jäsen voi tavoitella yhdistyksen hallituspaikkaa ja toimia vaikuttajana sen kautta. Helsingillä on myös laajan asiantuntijaorganisaationsa ansiosta hyvät edellytykset toimia yhdistyksen alla toimivissa työryhmissä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus antoi lausunnon eduskunnan oikeusasiamiehelle Suomen Ilmailuliiton maanvuokrasopimuksen irtisanomisesta tehdyn kantelun johdosta. Lausunnossa todetaan, että kaupunki on käsitellyt Suomen Ilmailuliiton tekemän oikaisuvaatimuksen viivytyksettä, tiedottanut Suomen Ilmailuliittoa asiassa asianmukaisesti sekä perustellut maanvuokrasopimuksen irtisanomista koskevan päätöksen lain edellyttämällä tavalla.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

 

 

Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi