Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstiedote 5.10.

| Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan 5.10. kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.