Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstiedote 2.3.

| Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan 2.3. kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.