Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote

| Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala

Talouden ja toiminnan ennusteessa epävarmuustekijöitä

Koronaepidemia aiheuttaa edelleen vuonna 2022 kiireettömän hoidon ja palvelujen saatavuuden huomattavaa vähenemistä, poikkeusjärjestelyjä henkilöstön työtehtävissä riittävän henkilöstön turvaamiseksi sekä merkittäviä kustannuksia. Henkilöstön riittävyys on tällä hetkellä erityinen riski.

Koronan ja henkilöstön saatavuuden lisäksi epävarmuutta ennusteeseen tuovat koronaepidemian aikana syntyneen hoito- ja palveluvelan purun onnistuminen sekä Ukrainasta saapuvien sote-palvelujen järjestämisen laajuus.

Kaupunki on myöntänyt sosiaali- ja terveystoimialalle 45 miljoonan euron lisämäärärahan hoito- ja palveluvelan purkamiseen. Esimerkiksi terveysasemien lääkäreiden kiireettömän hoidon saatavuutta pyritään mahdollisuuksien mukaan parantamaan omien toimintamallien, työnjaon ja johtamisen kehittämisellä, palveluseteleillä ja ostopalveluilla. Hoito- ja palveluvelan purkamisen onnistumiseen vaikuttaa merkittävästi henkilöstön saatavuus.

Koronapandemia arvioidaan aiheuttavan tänä vuonna Helsingille noin 84 miljoonan euron lisäkustannuksen. Lisäkustannuksia aiheuttavat muun muassa koronatestaus, henkilöstön lisätarpeet ja koronarokotukset.

Sosiaali- ja terveystoinen talousarvioon ei ole varattu erillistä määrärahaa koronaepidemian hoitoon eikä Ukrainaista Helsinkiin saapuvien sote-palveluihin. Nämä tullaan esittämään ylityksinä, koska valtio on luvannut korvata koronaepidemian välittömät kustannukset kunnille ja kuntayhtymille täysimääräisenä. STM ei ole kuitenkaan vielä julkaissut lopullisia vuoden 2022 koronaepidemian kustannusten valtionavustuskriteerejä, muun muassa kapitaatioperustaisista korvauksista.

Ilman koronaepidemiasta ja Ukrainalaisten sote-palveluista muodostuvia lisäkustannuksia sekä valtion avustuksilla rahoitettuja hankkeita, sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen ennustetaan toteutuvan tänä vuonna varsin lähelle suunniteltua. Tällä hetkellä menojen ennustetaan ylittyvän vain 6,9 miljoonalla eurolla. Suurimmat ylityspaineet ovat vammaispalveluissa ja lastensuojelussa.

Lautakunnalle esitettävä ennuste perustuu kesäkuun lopun toteumatietoihin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Helsingille tuottamien erikoissairaanhoidon palvelujen ennustetaan huhtikuun lopun tietojen perusteella toteutuvan lähes suunnitellusti. Menojen ennustetaan ylittyvän ainoastaan 0,8 miljoonalla eurolla kaupungin vuoden 2022 talousarvion.

Lisätietoa: Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, p. 09 310 42246, sampo.pajari@hel.fi

Kokouksen esityslista liitteineen on sosiaali- ja terveystoimialan verkkosivuilla. Kokouksen päätöstiedote julkaistaan verkkosivuilla heti kokouksen jälkeen.