Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote

| Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala

Helsinki tukee sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaa merkittävästi - 6,6 miljoonalla eurolla vuonna 2022

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää vuosittain avustuksia järjestöille, joiden toiminta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen palveluja. Avustuksilla järjestöjä kannustetaan edistämään helsinkiläisten terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä.

Avustuksia kohdennetaan myös toimintaan, jolla pyritään vähentämään helsinkiläisten sosiaalisia ongelmia ja syrjäytymistä. Lautakunta haluaa lisäksi tukea järjestöjä, jotta ne pystyvät auttamaan haavoittuvassa asemassa olevia ja tukemaan maahanmuuttajien kotoutumista, vapaaehtoistyötä ja kansalaistoimintaa.

Aikaisempien vuosien tapaan lautakunta päättää suuremmista avustuksista. Näitä avustushakemuksia saapui 115. Pienemmistä, enintään 10 000 euron avustuksista päättää toimialajohtaja. Näitä hakemuksia tuli 96.

Järjestöavustuksiin on varattu ensi vuodelle 6,66 miljoonaa euroa, mikä on saman verran kuin tälle vuodelle myönnettiin avustuksia.

Lisätietoa järjestöille vuodelle 2022 esitettävistä avustuksista:

  1. Avustushakemukset ja ehdotetut avustustukset lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen
  2. Avustushakemukset ja ehdotetut avustustukset nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen
  3. Avustushakemukset ja ehdotetut avustustukset ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen
  4. Avustushakemukset ja ehdotetut avustustukset kansanterveysjärjestöjen tukemiseen
  5. Avustushakemukset ja ehdotetut avustustukset mielenterveystyön ja päihdetyön tukemiseen
  6. Avustushakemukset ja ehdotetut avustustukset vammais- ja kehitysvammatyön tukemiseen
  7. Avustushakemukset ja ehdotetut avustustukset maahanmuuttajatyön tukemiseen
  8. Avustushakemukset ja ehdotetut avustustukset monialayhdistysten toiminnan tukemiseen

Lisätietoa medialle: talouspäällikkö Armi Vadèn, p. 09 310 15970, armi.vaden@hel.fi

Helsinki pärjää hyvin suurten kaupunkien sote-palvelujen kustannusvertailuissa

Lautakunnalle esitellään kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen suoritteiden ja niiden kustannusten vertailu 2020 (Kuusikkovertailut). Vertailussa ovat mukana Helsinki, Espoo, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa.

Kuusikossa vertaillaan kuuden kaupungin aikuissosiaalityötä ja toimeentulotukea, lastensuojelua, vammaispalveluja, vanhuspalveluja sekä päihde- ja mielenterveyspalveluja sekä niiden kustannuksia. Koronapandemia on vaikuttanut kaikkiin edellä mainittuihin palveluihin vuonna 2020.

Lautakunnalle esitellään myös suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusten vertailu viime vuodelta. Helsingin terveydenhuollon ikävakioidut asukaskohtaiset kustannukset nousivat edellisestä vuodesta 1,9 prosenttia. Vertailukunnissa kustannukset nousivat keskimäärin 2,2, prosenttia.

Helsinki, Espoo ja Vantaa olivat vertailun kustannustehokkaimpia. Helsingin terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset 2 435 euroa/asukas olivat vertailukuntien kolmanneksi pienimmät, 1,7 % vertailukaupunkien mediaania pienemmät.

Kuntaliiton vuoden 2020 terveydenhuollon kustannusvertailussa olivat Helsingin lisäksi mukana Espoo, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa.

Lisätietoa vertailuista:

Lisätietoa medialle: erityissuunnittelija Mari Stycz, p. 09 310 24222, mari.stycz@hel.fi

Kokouksen esityslista liitteineen on sosiaali- ja terveystoimialan verkkosivuilla.

Kokouksen päätöstiedote julkaistaan verkkosivuilla heti kokouksen jälkeen.