Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote

| Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala

Asiakasmaksulain uudistus muuttaa sote-palvelujen maksuja ja niiden perusteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan lain osauudistus tulee voimaan 1.7.2021. Helsingissä on valmisteltu lain voimaantuloa ja lähtökohtana on ollut tarkastella tulosidonnaisten asiakasmaksujen kokonaisuutta ja yhdenmukaistaa maksujen määräytymisen perusteita lain hengen mukaisesti.

Lautakunta jätti asian edellisessä kokouksessaan 27.4. pöydälle.

Lautakunnalle esitetään lain osauudistuksen myötä muutoksia seuraaviin maksuihin ja niiden määräytymisen perusteisiin 1.7.2021 lähtien:

  1. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu
  2. Pitkäaikaisen psykiatrisen perhehoidon käyttövara
  3. Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta ja pitkäaikaisista asumispalveluista perittävät asiakasmaksut
  4. Lapsiperheiden säännöllisestä kotipalvelusta perittävät asiakasmaksut
  5. Lapsiperheiden lyhytaikaisesta kotipalvelusta perittävä asiakasmaksu ja
  6. Käyttämättä jääneestä vastaanottoajasta perittävä maksu.

Lisätietoja maksumuutoksista ja niiden perusteista, muutosten suuruudesta ja taloudellista vaikutuksista esitellään lautakunnan esityslistalla.

Asiakasmaksujen mahdolliset korotukset on pyritty pitämään hyvin maltillisina, jotta ne eivät muodostaisi asiakkaalle estettä palvelujen käyttöön. Viestintää asiakkaille lisätään, jotta he tietävät, missä tilanteissa asiakasmaksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä.

Asiakkaille, joita muutokset koskevat, tehdään uudet asiakasmaksupäätökset automaattisesti 1.7.2021 alkaen. Tämä ei aiheuta asiakkaille toimenpiteitä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksukattoon liittyvät uudet säädökset tulevat voimaan 1.1.2022 ja tältä osin valmistelu jatkuu vielä Helsingissä.

Lisätietoa: Ulla Hautamäki, asiakasmaksupäällikkö, p. 09 310 43604, ulla.hautamaki@hel.fi

Lautakunta myöntää avustuksia iäkkäiden liikkumisen edistämiseen

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää järjestöille avustusta kotona asuvien iäkkäiden hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan toimintaan, joka lisää iäkkäiden mahdollisuuksia liikkumiseen.

Avustettavien hankkeiden ja toiminnan tulee edistää yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista: lähiympäristön ja alueellisten liikkumismahdollisuuksien kehittäminen, digitaalisten ja etänä toteutettavien liikkumiseen aktivoivien ratkaisujen kehittäminen ja vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen kehittäminen.

Avustuksiin on käytettävissä tälle vuodelle 550 000 euroa valtionperintönä kaupungille saaduista kuolinpesien varoista.

Lautakunnalle esitetään, että se myöntäisi 15 hankkeelle avustusta ikääntyneiden kotona asuvien liikkumisen edistämiseen yhteensä 522 600 euroa.

Lisäksi lautakunnalle esitetään, että se jättäisi toimialajohtajan päätettäväksi enintään 27 400 euroa 13 avustushakemukselle, jotka ovat suuruudeltaan enintään 10 000 euroa.

Lautakunta jätti asian edellisessä kokouksessaan 27.4. pöydälle.

Lisätietoa: Armi Vaden, talouspäällikkö, p. 09 310 15970, armi.vaden@hel.fi

Kokouksen esityslista liitteineen on sosiaali- ja terveystoimialan verkkosivuilla.

Kokouksen päätöstiedote julkaistaan verkkosivuilla heti kokouksen jälkeen.