Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennakkotiedote

| Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala

Lautakunnalle esitellään periaatteet, joilla hankittaisiin vuokraamalla lääkäreitä tilapäiseen tarpeesen.

Ehdotetuilla periaatteilla lääkärityövoimaa voitaisiin tarvittaessa hankkia Helsingin sairaalan vuodeosastoille ja kotisairaalaan, sisätautien ja geriatrian poliklinikoille, kotihoitoon sekä seniorikeskusten ja palvelutalojen tarpeisiin.

Lautakunta antaa tässä kokouksessa lisäksi lausunnon valtuustoaloitteista, jotka koskevat:

Lautakunta jätti kaksi ensiksi mainittua lausuntoehdotusta edellisessä kokouksessa pöydälle,

Kokouksen esityslista liitteineen on sosiaali- ja terveystoimialan verkkosivuilla.

Kokouksen päätöstiedote julkaistaan verkkosivuilla heti kokouksen jälkeen.