Sinilevien määrä kasvussa uimarannoilla ja merialueella

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Suurimmalla osalla rantoja sinilevämäärät olivat kuitenkin pieniä tai kohtalaisia. Sinilevätilanne uimarannoilla on tällä hetkellä vuodenaikaan nähden tyypillinen.

Vähäinen sinilevämäärä, joka ei ole silmin havaittavissa, ei estä uimista. Jos vedessä näkyy runsaasti sinilevää, on suositeltavaa, erityisesti lasten, välttää uimista tai käydä suihkussa heti uimisen jälkeen. Sinileväpitoista vettä ei tule niellä, käyttää talous-, kastelu- eikä löylyvetenä. Lisäksi on hyvä varmistaa, etteivät lemmikkieläimet pääse juomaan sinileväpitoista vettä.

Helppo keino määrittää, ovatko vedessä olevat hiput sinilevää, on ottaa vettä läpinäkyvään lasiin. Jos veden pinnalle nousee vihreitä hippuja noin tunnin kuluessa, on vedessä todennäköisesti sinilevää. Veden pintaa voi kokeilla myös kepillä. Mikäli keppiin tarttuu jotain, on kyseessä todennäköisemmin joko jokin muu levä tai siitepöly.

Uimavesien hygieeninen laatu hyvä

Uimavesinäytteet otettiin tällä viikolla läntisen Helsingin uimarannoilta. Kaikkien rantojen näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä. Aurinkolahden uimarannalta otettiin näyte viime viikolla havaittujen kohonneiden bakteeripitoisuuksien takia. Veden laatu Aurinkolahdessa oli uudessa näytteessä hyvä. Viimeisimmät tutkimustulokset ovat näkyvillä rantojen ilmoitustauluilla.

Uimarantojen veden lämpötila pysyi edelleen vuodenaikaan nähden suhteellisen viileänä. Rantojen veden lämpötila vaihteli tällä viikolla tutkituilla rannoilla 14–18 asteen välillä.

Uimakausi alkaa 15. kesäkuuta ja kestää elokuun loppuun saakka. Helsingin ympäristöpalvelut valvoo uimakauden ajan rantojen hygieniaa sekä veden laatua. Lisäksi näytteenoton yhteydessä seurataan veden lämpötilaa ja aistinvaraista laatua, kuten muun muassa jätteiden, öljyn ja sinilevien esiintymistä.

Sinilevät runsastuneet Helsingin merialueilla

Meriveden pintalämpötila on kohonnut viime viikosta, ja on Helsingin edustalla noin 17-asteista. Sinilevien määrät ovat kasvaneet viime viikosta, ja vedessä voi näkyä sinilevähippuja. Runsaimmat leväesiintymät havaittiin ulommilla merialueilla. Sinilevätilanne voi vaihdella rannoittain tuulten ja virtausten mukaan.

Sinilevistä valtalajeina olivat Aphanizomenon- ja Dolichospermum-suvun sinilevät, joista jälkimmäinen saattaa muodostaa myrkyllisiä kukintoja. Lisäksi vedessä oli vähäisiä määriä Nodularia-suvun sinilevää, joka tuottaa maksalle myrkyllisiä yhdisteitä. Samassa leväesiintymässä osa levämassasta voi olla myrkyllistä ja osa ei, joten sinileväiseen veteen tulee aina suhtautua kuin se olisi myrkyllistä. Sinilevien määrän odotetaan yhä kasvavan, mikäli sää jatkuu lämpimänä ja tuulet heikkoina. 

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä 

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

www.hel.fi/uimavesi 

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta https://ulkoliikunta.fi/

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata seuraavista lähteistä:

www.hel.fi/merivesi (meriveden laatu)
meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko)