Sinilevät runsastuneet merialueilla, uimavesien laatu hyvä

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Sinilevää on tällä viikolla esiintynyt vaihtelevasti Helsingin uimarannoilla. Näytteenoton yhteydessä sinilevää havaittiin vähäisissä määrin ainoastaan Kallahdenniemen uimarannalla sekä Laajasalon uimarannalla. Sinilevien määrä ja esiintyvyys voi kuitenkin vaihdella suuresti riippuen vallitsevista tuulista ja lämpötilasta sekä rannan suojaisuudesta.  Kallahdenniemen sinilevänäytteestä tehtiin lajitunnistus. Näytteessä esiintyi Aphanizomenon-sinilevärihmastoa, jonka ei toistaiseksi tiedetä olevan murtovedessä myrkyllinen.  

 

Vähäinen sinilevämäärä, joka ei ole silmin havaittavissa, ei estä uimista. Jos vedessä näkyy runsaasti sinilevää, erityisesti lasten on suositeltavaa välttää uimista tai käydä suihkussa heti uimisen jälkeen. Sinileväpitoista vettä ei tule niellä tai käyttää talous-, kastelu- tai löylyvetenä. Lisäksi on hyvä varmistaa, etteivät lemmikkieläimet pääse juomaan sinileväpitoista vettä. 

 

Uimakausi alkaa 15. kesäkuuta ja kestää elokuun loppuun saakka. Helsingin ympäristöpalvelut valvoo uimakauden ajan rantojen hygieniaa sekä veden laatua. Lisäksi näytteenoton yhteydessä seurataan veden lämpötilaa ja aistinvaraista laatua kuten muun muassa jätteiden, öljyn ja sinilevien esiintymistä. 

 

Sinilevät runsastuneet merialueilla 

 

Meriveden pintalämpötila on kohonnut viime viikosta ja on nyt Helsingin edustan merialueilla noin 17-21 -asteista. Kesäkuun lämmin ja tyyni sää on suosinut sinilevien esiintymistä ja niiden määrä on alkanut runsastua merialueilla hieman tavallista aikaisemmin. 

 

Ulompaa Helsingin edustalta tällä viikolla otetuissa kasviplanktonnäytteissä ovat runsastuneet erityisesti pienet nielulevät, sekä Aphanizomenon-suvun rihmamaiset sinilevät, jotka eivät ole myrkyllisiäAphanizomenon-sinilevän voi havaita vedessä silmämääräisesti vihertävinä ja kellertävinä tikkuina. Laajoja sinilevälauttoja ei merellä kuitenkaan vielä havaittu. 

 

Sää vaikuttaa sinilevien pintaesiintymien muodostumiseen suuresti. Lämpimän ja tyynen sään jatkuessa sinilevien pintaesiintymät voivat edelleen lisääntyä. Tavallisesti sinilevien määrä on merialueilla runsaimmillaan heinä-elokuussa. 

 

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä 

 

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla. http://www.hel.fi/uimavesi 

 

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta https://ulkoliikunta.fi/ 

 

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata seuraavista lähteistä:  

http://www.hel.fi/merivesi (meriveden laatu) 

meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko) 

Uimaveden lämpötilat Helsingissä ovat nähtävissä osoitteessa https://uiras.fvh.io/