Siltamäen ja Suutarilan kouluja, päiväkoteja ja muita kaupungin lähipalveluja uudistetaan – nyt suunnitellaan mitä korjataan ja mitä rakennetaan uusiksi

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Toteutus tehdään vaiheittain


Nyt tehtävillä ratkaisuilla varaudutaan pitkälle tulevaisuuteen. Uusien tilojen rakentaminen tai nykyisten tilojen peruskorjaaminen toteutetaan vaiheittain seuraavan vuosikymmenen tai kahden aikana.

”Kaikkien nykyisten tilojen peruskorjaaminen maksaisi arviolta noin 80 miljoonaa euroa. Suunnitelman tavoitteena on, että uudisrakentamisella ja harkitulla rakennuksien korjaamisella saadaan samalla rahalla paremmat tilat kuin peruskorjaamalla nykyiset rakennukset”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Antti Saarnio.

Työssä on kartoitettu nykyisten rakennusten kunto ja kysytty tilojen edustajien näkemyksiä ja tarpeita suunnittelun pohjaksi. Taustatietona on lisäksi käytetty väestöennustetta, jotta tiloja on tulevaisuudessa riittävästi.

Suunnitelma valmistuu huhtikuussa, ja sen jälkeen ryhdytään valmistelemaan mahdollisesti tarvittavia kaavamuutoksia ja väistötiloja sekä rakennushankkeita. Tavoitteena on, että ensimmäisten hankkeiden rakentajia päästäisiin kilpailuttamaan jo ensi vuoden aikana.

Työtä tehdään yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden kesken. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala suunnittelee koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen palveluverkkoa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala edustaa kirjastoa ja nuorisotaloa. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa tiloista. Suunnittelukonsulttina toimii Granlund Oy.


Asukkaat mukaan suunnitteluun


Kaupunkilaiset voivat kertoa mielipiteensä tämänhetkisistä suunnitelmista verkkokyselyssä ja 30.3. kello 17–19 järjestettävässä Teams-verkkotilaisuudessa. Kaupunkilaisten näkemysten toivotaan tuovan esimerkiksi sijainteihin liittyvää paikallistietoa ja arjen kokemuksia, joita asiantuntijatyössä ei välttämättä aina osata huomioida. Verkkotilaisuudessa vastataan kyselyssä esille nousseisiin näkemyksiin sekä kysymyksiin.


Kohti yhtenäisiä opinpolkuja


Alueella on nykyisellään kolme koulua neljässä rakennuksessa. Tällä hetkellä yksi vaihtoehto on yhtenäisten peruskoulujen rakentaminen. Sen pohjalta alueelta on haarukoitu niille sopivia tontteja, joista kolme on hyvien liikenneyhteyksiensä ja rakennettavuutensa vuoksi noussut kaupungin vertailuissa yli muiden. Näitä kolmea tonttia tarkastellaan vaihtoehtoisina sijoituspaikkoina.

Alueen päiväkotien ja leikkipuistojen kohdalla on tarkasteltu monenlaisia vaihtoehtoja. Peruskoulujen yhteyteen rakennettavilla päiväkodeilla voidaan vahvistaa lapsen yhtenäistä opinpolkua varhaiskasvatuksesta peruskouluun. Lisäksi tiloja on helppo käyttää joustavasti kulloisenkin tarpeen mukaan, kun ikäryhmien koot vaihtelevat. Myös leikkipuistoja on tarkasteltu sijoitettavan uusien oppimisympäristöjen yhteyteen.

Tällä hetkellä kaupungilla on alueella päiväkoteja seitsemässä rakennuksessa, joista kaksi on väliaikaisia. Leikkipuistoja on kolme.


Kirjastolle ja nuorisotilalle etsitään nykyistä parempia tiloja


Kirjasto ja nuorisotalo sijaitsevat Seulastentiellä vuonna 1981 rakennetussa monitoimitalossa, jossa toimivat myös ala-aste ja päiväkoti. Niiden sijainti on hyvä, mutta tilat voisivat olla käyttäjien mukaan käytännöllisemmät. Kirjasto ja nuorisotilat voivat jatkossakin toimia peruskoulun ja päiväkodin yhteydessä. Uuden kirjastotilan toivotaan olevan kaikenikäisten asukkaiden yhteinen olohuone, jossa olisi myös kulttuuria.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiloja tarkastellaan erikseen

Alueen sosiaali- ja terveydenhuollon tiloja inventoidaan erillisenä kokonaisuutena osana alkuvuodesta valmistuvaa Koillis- ja Pohjois-Helsingin palvelutilaverkkosuunnitelman pilottihanketta. Koko kaupunkia koskeva soten palvelutilaverkkosuunnitelma 2035 laaditaan vuoden 2021 aikana.