Sähkölinjan läheltä kaadetaan puita Kulosaaressa

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Sähkömarkkinalaki edellyttää, ettei suurjännitteisten runkolinjojen lähellä ole sellaisia puita, jotka kaatuessaan olisivat vaarassa osua sähköjohtoihin. Häiriöt Kulosaaren 110 kilovoltin suurjännitelinjoissa voisivat aiheuttaa Helsingissä laajoja sähkökatkoja.

Helen Sähköverkko Oy on selvittänyt yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa, mitkä puut Kulosaaren runkolinjan lähellä ovat liian pitkiä turvallisuusvaatimuksiin nähden. Helen on tehnyt puiden kartoitukset helikopterista laserkeilaamalla, ja puiden paikat on tarkennettu maastokatselmuksen avulla.

Puiden kaataminen tehdään maaliskuussa viikolla 11, jotta se ei häiritse lintujen pesintää.

Työmaa-alue eli 110 kilovoltin suurjännitelinja kulkee Kulosaaressa Itäväylän suuntaisesti. Johtojen alla olevalle johtoaukealle jätetään lyhytkasvuisia puita ja pensaikkoja.

Töiden tilaaja on Helen Sähköverkko Oy ja ne toteuttaa Stara.