Rakentamisen Ruusu 2021 -tunnustuspalkinto Meilahden Puistosairaalalle

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Ehdokkaissa korostui sopeutuminen olemassaolevaan rakennuskantaan

 

Helsingin kaupunki haluaa nostaa esiin rakennettuun ympäristöön liittyvää ansiokasta työtä palkitsemalla rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti toteuttavia tai edistäviä tekoja Rakentamisen Ruusu -tunnustuspalkinnolla.

Tämän vuoden tunnustukset menivät HUS:n Meilahden Puistosairaalalle sekä Ullanlinnassa sijaitsevalle Merikatu 3:n ullakkohuoneistohankkeelle.

Voittajat valitsi Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto torstaina 20. tammikuuta, ja ne paljastettiin etäjulkistamistilaisuudessa perjantaina 21. tammikuuta klo 13.

Etätilaisuuden juonsi rakennusvalvontapäällikkö Kai Miller, ja palkinnon jakoi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston puheenjohtaja Saana Rossi.

”Jaosto painotti valinnassaan sitä, minkälaista toimintakulttuuria hanke rakentaa ja minkälaista ympäristöä se kaupunkiin luo. Ehdokkaissa korostui tänä vuonna sopeutuminen olemassaolevaan rakennuskantaan. Miten korjaamme ja otamme uudelleen käyttöön vanhaa rakennuskantaa? Tämä määrittelee kykyämme rakentaa kestävästi uutta kaupunkia”, Rossi kertoi puheessaan.

Muut Rakentamisen Ruusu -ehdokkaat olivat Scandic Grand Central Helsinki, Taideyliopiston päärakennus Mylly sekä Hopealaakson päiväkoti.


Rakentamisen Ruusu jaettiin nyt 27. kerran.

Rakentamisen Ruusu 2021 -voittaja: Meilahden Puistosairaala


Vanha Lastenklinikka peruskorjattiin aikuiskirurgiakäyttöön.

Rakennusta on suurista teknisistä ja toiminnallisista tavoitteista sekä valtavista sisäisistä purku- ja muista toimenpiteistä huolimatta kohdeltu äärimmäisen kunnioittavasti. Poikkeuksellisen vaativat tavoitteet valmiin rakennuksen sisäilmastolle edellyttivät jatkuvaa ja järjestelmällistä puhtauden- sekä kosteudenhallintaa koko purku- ja rakennustyön ajan. Hankkeessa ymmärrettiin eri osapuolien hyvän yhteistyön merkitys asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kohteen arvot ja henki on säilytetty.

Palkittavat:

• Pääsuunnittelija, arkkitehti: Markus Kuusela, Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy
• Vastaava työnjohtaja: Rauno Rahkola, Skanska Oyj
• Projektipäällikkö: Lari Warva, HUS Kiinteistöt Oy

”Tämä on suuri kiitos ja huomionosoitus onnistuneesta hankkeesta, johon voi myös suunnittelijana olla tyytyväinen. Kyseessä on sairaalarakennuksen laajamittainen peruskorjaus rakennuksen historia huomioiden. HUS tilaajana ja rakennuttajana tuki hyvin suunnitteluratkaisuja”, pääsuunnittelija Markus Kuusela kommentoi.

Rakentamisen Ruusu 2021 -kunniamaininta: Merikatu 3, 13 ullakkoasunnon rakentaminen, kellarin ja pihan muutostyöt

Merikatu 3 on osoitus siitä, kuinka osaavat suunnittelijat ja tekijät pystyvät hyödyntämään rakennustaiteellisesti arvokkaan vanhan rakennuksen mahdollisuudet ja luomaan niille lisäarvoa.

Ullakkorakentamiselle tyypilliset ja yllättävätkin haasteet on ratkaistu kokonaisuus ja lopputulos edellä suunnittelun, toteutuksen ja rakennuttajan yhteistyöllä, jonka toimivuuteen rakennusvalvonta on voinut luottaa.

Palkittavat:

• Pääsuunnittelija, arkkitehti: Jarmo Inkinen, Arkkitehtitoimisto Jarmo Inkinen Oy
• Rakennesuunnittelija: Otso Laatikainen, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
• Projektipäällikkö: Jouko Kallio, Helsingin Projektitoteutus Oy / Aarni Kiinteistöt Oy

”Tämä on ryhmätyötä: arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja toteuttajan yhteen hiileen puhaltaminen on tärkeää. Kun osatekijät saadaan kohdalleen ja hankkeen toteuttamisessa on oikeanlainen henki, niin silloin hanke voi onnistua hyvin”, pääsuunnittelija Jarmo Inkinen kommentoi.