Priset Helsingfors kulturgärning 2019 tilldelas Alakulttuurikeskus Loukko rf

| Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Alakulttuurikeskus Loukko är en plats för subkulturer på Castrénsgatan 7 i Berghäll. Där ordnas åtskilliga evenemang och kvällar med allt från scenpoesi och teater till akustiska musikföreställningar, drag-evenemang och olika slags diskussioner. Vid lunchtid är Loukko även ett medborgarkök, kafé och galleri, verkstäder och en lagom blandning av konst och fritidsinstressen.

Loukko är öppen för alla
Loukko är en mötesplats för alla, utan gränser eller förhandskrav, motiverar Helsingfors kultur- och fritidsnämndens kultursektion sitt val av pristagaren till Helsingfors kulturgärning 2019. Subkulturcentret Loukko representerar en fräsch och imponerande kultur av självskapade och är ett fint exempel på ihärdighet som bryter ned murar.

Till Loukkos meriter tillskrivs arbetet för trygga lokaler och för kultur som välkomnar alla. Loukko drivs med frivilliga krafter. Den inledde sin verksamhet år 2017 i Södervik i Oranssi rf:s lokaler.

Hedersomnämnandet till mångkulturella evenemanget Kontula Book City
Hedersomnämnandet för priset Kulturgärningen år 2019 tilldelades ett nytt flerspråkigt litterärt evenemang Kontula Book City, som som lyfter fram nyfinländska författare. Kontula Book City ordnades i oktober 2019. Evenemanget förde samman författare som är bosatta i Finland och som skriver på andra språk än på finska eller svenska.

De författare som uppträdde under evenemanget hade estniska, ryska, tyska, engelska, arabiska eller somaliska som sitt förstaspråk. I evenemanget deltog även arabiska författare från Sverige och Frankrike som inledde en debatt om den arabiska litteraturens möjligheter i de nordiska länderna.

Kontula Book City är ett fint komplement till den i övrigt aktiva kulturverksamheten i Gårdsbacka. Evenemanget ger allmän synlighet och lockar besökare till en av de största förorterna i Finland, motiverar kultursektionen sitt val till hedersomnämnande. Evenemanget lyfter fram olika sidor av finskhet och infallsvinklar på det. Dessutom arbetar man för att öka förståelsen genom att skapa möten inom litteraturområdet.