Pohjoisbaanasta sujuva pyöräliikenteen pääyhteys Käpylästä Vantaalle asti

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin suunnitelmissa on rakentaa koko kaupungin kattava laadukkaiden pyöräteiden, baanojen verkko. Baanat yhdistävät suurimmat asuinalueet keskustaan ja muihin työpaikkakeskittymiin. Ne mahdollistavat nopean, suoran ja tasavauhtisen pyöräliikenteen. Pohjoisbaana on osa tätä baanojen verkkoa. Pohjoisbaana kulkee junaradan itäpuolella Käpylän ja Vantaan rajan välillä yhdistäen Oulunkylän, Pukinmäen, Malmin, Tapanilan ja Puistolan. Osuutta Käpylästä keskustaan suunnitellaan erikseen.

Parhaillaan laadittavassa yleissuunnitelmassa muodostetaan lähtökohdat tarkemmalle suunnittelulle: määritetään Pohjoisbaanan linjaus ja suunnitteluratkaisut sekä arvioidaan toteutuskustannukset ja vaikutukset.

Linjaus myötäilee junarataa, reittivaihtoehtoja on useampia

Yleissuunnitelmassa tarkastellaan eri reittivaihtoehtoja ja arvioidaan niiden vaikutuksia eri näkökulmista. Vaihtoehtoisia linjauksia on useampia esimerkiksi Vantaanjoen ja Pukinmäen välisellä osuudella sekä Tapanilan kohdalla. Tarkastelujen perusteella valitaan Pohjoisbaanan lopullinen reittilinjaus.

Pohjoisbaanan eri osuuksilla tarkastellaan myös erilaisia suunnitteluratkaisuja kuten kaksisuuntaista pyörätietä, yksisuuntaisia pyöräteitä kadun molemmin puolin sekä pyöräkatua. Lisäksi osuudella tutkitaan uusien siltojen tarvetta muun muassa Vantaanjoen ja Kehä I:n kohdalla.

Suunnittelun eteneminen ja osallistuminen

Kaupunkilaisia kannustetaan kertomaan mielipiteensä Pohjoisbaanan reittivaihtoehdoista ja alustavista suunnitelmista karttakyselyllä. Kyselyyn voi vastata 19.12.2021 asti.

Pohjoisbaanan suunnitteluun liittyen järjestetään myös yhteissuunnittelutilaisuus virtuaalisesti 15.12.2021 klo 17–19. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan etukäteen viimeistään 13.12.: https://bit.ly/3CTsOk8 

Lisäksi suunnitelman etenemisestä kerrotaan lyhyesti Uutta Pohjois-Helsinkiä –tapahtumassa 13.12. ja Uutta Koillis-Helsinkiä -tapahtumassa helmikuussa 2022.

Pohjoisbaanan suunnittelu on alkuvaiheessa ja yleissuunnitelman on määrä valmistua keväällä 2022. Pohjoisbaanan rakentaminen voi alkaa osissa toteutussuunnittelun jälkeen 2023 alkaen. Koko yhteyden valmistumisaikataulu varmentuu tarkemmassa suunnittelussa.