Pasilan Ratapihakortteleiden uusi koulu ja päiväkoti päätöksenteossa

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Uuden koulun ja päiväkodin rakentamisen on suunniteltu alkavan vuoden 2022 syksyllä ja tilojen valmistuvan vuoden 2024 lopussa.

Rakennus sijoittuu kauppakeskus Triplan pohjoispuolelle Tulistimenkadun ja Halkopiipun kallion väliin jäävälle tontille. Rakennus ja eri tasoille asettuvat pihat on suunniteltu rakennuspaikan ympäristö ja sen suuret korkeusvaihtelut huomioiden. Arkkitehtuurikilpailussa rakennus arvioitiin kaupunkikuvallisesti hyvin onnistuneeksi.

Rakennuksen sisätilat on suunniteltu koulun ja päiväkodin toiminnan tarpeiden mukaisiksi. Suunnittelussa on pyritty siihen, että tilat ovat paitsi toimivia myös muunneltavia ja valoisia. Tilat tehdään turvallisiksi ja helposti hahmotettaviksi eri ikäryhmien aisti- ja liikuntarajoitteisille. Kuten kaikissa kaupungin uudisrakennushankkeissa, suunnittelussa on huomioitu sisäilman laatu, akustiikka ja erinomainen, vaatimuksia parempi energiatehokkuus.

Osa opetustiloista ja liikuntatilat ovat harraste- ja kerhokäytössä arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Myös pihat ovat tuolloin kaupunkilaisten käytettävissä.

Uusi rakennus tarvitaan, koska Keski-Pasilaan rakennetaan uusia asuntoja nopeassa tahdissa, eivätkä nykyiset tilat vastaa tarpeeseen. 1–15 vuotiaita lapsia odotetaan asuvan alueella vuoteen 2033 mennessä noin 1850 enemmän kuin vuonna 2019.

Rakennus on kooltaan noin 10 370 huoneistoneliömetriä. Rakennuksen käyttöikätavoite on 100 vuotta.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hyväksyi hankkeen osaltaan 7.10.2021. Seuraavaksi hankesuunnitelma etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn. Hankesuunnitelman hyväksymisestä päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto.