Päätöstiedote: Liikuntajaosto 7.12.2021

| Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kokouksen päätöstiedote on luettavissa Helsingin kaupungin verkkosivuilla, mistä löytyvät myös tiedot jaoston jäsenistä varajäsenineen.

Liikuntajaoston puheenjohtajana toimii Sami Muttilainen (Vas).