Päätöstiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.1.2021

| Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala