På Gamlasgården ordnas i oktober ett färggrant evenemang kring de dödas dag

| Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

På Gamlasgården i Helsingfors ordnas 28.10.–10.11, kring alla helgons dag, evenemanget Muistan sinua rakkaudella (Jag minns dig med kärlek), där det finländska sättet att sörja flätas samman med den mexikanska högtiden de dödas dag, Día de Muertos. Det två veckor långa evenemanget behandlar döden genom bland annat litteratur, barnkultur, samtal, film, musik och verkstäder för olika åldrar.

I centrum för evenemanget står utställningen Muistan sinua rakkaudella (Jag minns dig med kärlek), som baserar sig på illustratören och författaren Sanna Pelliccionis illustrationer och förklarar de färggranna och sociala traditionerna kring mexikanska Día de Muertos. Utställningen har fått sitt namn från en barnbok med samma namn (Sanna Pelliccioni, Maami SnellmanKiti Szalai, Teos 2020), där Alma från Finland bekantar sig med den mexikanska högtiden de dödas dag tillsammans med klasskamraten Diego och hans familj. Verket introducerar barn till ett annat sätt än det finländska att möta döden och minnas avlidna närstående.

Utöver Pelliccionis bokillustrationer kan man i utställningen i Gamlasgårdens galleri se ett färggrant altare som byggts under ett finskt-mexikanskt samarbete, beundra traditionella dekorationer för de dödas dag och lämna ett litet minne av en avliden närstående i ett gemensamt verk. I samband med utställningen ordnas också många olika verkstäder för barn och familjer på finska, svenska, engelska, spanska och italienska. Inträdet till både utställningen och verkstäderna är fritt.

Under evenemanget visas också två filmer som handlar om förluster på Gamlasgården: Disneys animerade film Coco, som berättar för barn om döden, och Klaus Härös dramafilm Livet efter döden, som speglar den personliga aspekten av sorg. På biblioteket kan man dricka kaffe och diskutera döden med personer som möter döden i sitt arbete. Hela programmet för evenemanget Muistan sinua rakkaudella (Jag minns dig med kärlek) finns på Gamlasgårdens webbplats kanneltalo.fi.

Evenemanget Muistan sinua rakkaudella (Jag minns dig med kärlek), 28.10–10.11, Día de Muertos 6.11. kl. 12-16.
Gamlasgården
Klarinettvägen 5, 00420 Helsingfors
www.kanneltalo.fi

I samarbete med: Gamlasgården, Gamlas bibliotek, Helsingfors finska arbetarinstitut, Gamlas servicehus, Gamlas finska församling, Ars Moriendi, Pro-Seremoniat ry, Hautaustoimisto Autio och Vanda äldre- och handikappservicen