Nyt se alkaa – ideoiden jättäminen ja arviointi OmaStadi.hel.fi -alustalla

| Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki lisää mahdollisuuksia suoraan demokratiaan avaamalla kaupungin budjetista 4,4 miljoonaa euroa kaupunkilaisten päätettäväksi – joka vuosi.

Ideointivaihe – Miten voin osallistua?

Pyydä apua alueesi stadiluotsilta, kirjastosta tai asukastaloilta. Tarkista OmaStadi.hel fi –tapahtumakalenterista, onko alueellasi stadiluotsien järjestämä työpaja, missä ideoidaan yhdessä. Voit lainata OmaStadi-pelin kaupunginkirjastoista ja järjestää oman ideointihetken järjestössäsi tai naapurustossasi. Ideoita voivat jättää kaikki iästä ja asuinpaikasta riippumatta. OmaStadi.hel.fi -materiaalipankista löydät osallistuvan budjetoinnin pelin, ohje-videon , ja muuta materiaalia, jonka avulla voit järjestää alueellasi OmaStadi-tapahtuman ja tutustua toimintaan tarkemmin

Arviointi ja äänestys

Kaupunkilaiset yhdistelevät ehdotuksia sopiviksi kokonaisuuksiksi yhdessä kaupungin työntekijöiden kanssa ja laativat niistä suunnitelmat tammi-huhtikuun aikana. Tämän jälkeen kaupunki laatii kustannusarvion näille yhdessä laadituille suunnitelmille, jotka etenevät sitten äänestykseen. Suunnitelmia voi seurata ja kommentoida OmaStadi.hel.fi –palvelussa. Suunnitelmien valmistumisen jälkeen 12 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat helsinkiläiset saavat äänestää.

Kaupunki toteuttaa äänestyksessä eniten ääniä saaneet suunnitelmat. Ehdotusten tekijät ja muut kaupunkilaiset kutsutaan mukaan toteutusvaiheeseen.

OmaStadi.hel.fi

Ideoi.Osallistu.Vaikutu. -videolla ohjeet

Kuinka pelaat OmaStadi-peliä? -video

Stadiluotsit

 

JAA