Munkkiniemessä alkaa katutöitä Vihdintiellä ja Huopalahdentiellä

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Vihdintien betonitien purku

Vihdintiellä välillä Hellemäentie–Lapinmäentie puretaan betonista tehty tiepinnoite 1. päivä kesäkuuta alkaen. Katutyö on alkanut 1.6. liikennejärjestelyjen teolla. Työmaa valmistuu elokuussa.

Vaikutukset liikenteeseen:

Jalankulkijat ja pyöräilijät
Viertotien aukion ja Isonnevantien välinen suojatie suljetaan.

Ajoneuvot

Käytössä on kaksi ajokaistaa kolmen sijasta Helsingin suuntaan. Tarvittaessa liikenne siirretään yhdelle kaistalle ruuhka-ajan ulkopuolella.

Huopalahdentie

Huopalahdentien jalankulkua, pyöräliikennettä sekä yhteyksiä bussipysäkeille parannetaan Niemenmäenpuiston ja Lokkalantien välisellä osuudella. Katutyö alkaa 8. päivä kesäkuuta.

Huopalahdentien työmaa laajenee elokuussa Niemenmäenpuistoon, jonne rakennetaan puistoraitti. Alueelle istutetaan myös puiden taimia. Puistoraitti kulkee liito-oravan ydinalueella siten, etteivät sen pesäpuut vaarannu.

Vaikutukset liikenteeseen:

Kävely- ja pyöräily
Huopalahdentien ylittävä kevyen liikenteen silta suljetaan

Ajoneuvot
Huopalahdentiellä pohjoisen suuntaan yksi ajokaista on ajoittain poissa käytöstä.
Pysäköintialueita joudutaan ottamaan työmaa-käyttöön.

Molemmat työmaa aiheuttavat jonkin verran melu- ja pölyhaittoja. Sekä Vihdintiellä että Huopalahdentiellä työskennellään maanantaista perjantaihin kello 7.00–18.00.

Urakoitsijana toimii Hyvinkään Tieluiska Oy.