Merilahden peruskoulu övergår till exceptionella undervisningsarrangemang

| Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Merilahden peruskoulu har haft 14 bekräftade fall av coronavirus och flera exponeringar bland eleverna och lärarna. Skolan har totalt 830 elever, varav 340 nu övergår till distansundervisning.  

Beslutet om att övergå till distansundervisning säkerställer en trygg undervisning. I Helsingfors skolor har man repeterat färdigheterna i att använda olika digitala lärmiljöer och gjort förberedelser för en eventuell övergång till distansundervisning. Skolan kommer att skicka föräldrarna närmare anvisningar genom Wilma.   

Eleverna i skolans övriga årskurser samt elever som får särskilt stöd och elever i förberedande undervisning fortsätter i skolans närundervisning. Eleverna som ges distansundervisning äter sina måltider i skolan enligt en utspridd tidtabell. För elever i karantän reserveras matpaket.   

Ytterligare information
sektordirektör
Liisa Pohjolainen
tfn 09 310 86200
liisa.pohjolainen@hel.fi