MEDIAKUTSU: Sittenkin töihin! – maahan muuttaneiden naisten työllistymistä tukenut hanke päättyy

| Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Women to Work -hanke tarjosi osallistujille neuvontaa ja ohjausta työnhakuun, digitaitojen päivittämiseen sekä verkostoitumiseen liittyen. Työllisyydenhoidon työntekijät saivat koulutusta yhdenvertaiseen palveluohjaukseen liittyen ja vaikuttamistyötä tehtiin työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventämiseksi. Hanke teki yritysyhteistyötä muun muassa IT-alan yritys Franticin sekä Nobinan ja Postin kanssa.

Hankkeeseen tullutta työnhakijaa ohjattiin löytämään omakielisen tai selkosuomenkielisen ohjauksen avulla uusi polku koulutukseen tai työelämään. Osallistujista 44 % on ollut venäjänkielisiä, 27 % somalikielisiä ja 17 % arabiankielisiä. Tämän lisäksi on palveltu selkeällä suomella henkilöitä, joiden äidinkieli on ollut jokin muu.

”Women to Work -hankkeen kaltaiselle toiminnalle on ollut suuri tarve Helsingin kaupungin työllisyydenhoidossa. Naisten kohdalla työllistymiseen tiedetään vaikuttavan useat tekijät – koulutuksen, lähtömaan, muuttosyyn ja iän ohella parisuhdestatus sekä vanhemmuus. Lähes 70 % naisista muuttaa Suomeen perhesyistä, jolloin koulutus- tai työpaikkaa, saati sosiaalisia ja ammatillisia verkostoja ei välttämättä ole valmiina”, Heidi Lehtovaara Helsingin kaupungilta toteaa. Lehtovaara työskentelee esihenkilönä Helsingin työllisyyden kuntakokeilun maahan muuttaneille suunnatussa palvelukokonaisuudessa.

Yksilöllistä palvelua

Osallistuneista 22 %:lla oli lähtömaastaan ammatillinen koulutus, useilla heistä korkeakoulututkinto. Tutkintoa ei kuitenkaan oltu voitu rinnastaa Suomessa ja työllistyminen on hidastunut. Hankkeeseen osallistuneille luotiin realistinen ja toteuttamiskelpoinen jatkosuunnitelma. Työote oli ratkaisukeskeinen ja voimavaroja korostava. Toiminnassa vahvistettiin asiakkaiden digitaitoja ja suomen kielen osaamista. Asiakasta tuettiin etsimään omat vahvuutensa ja taitonsa ja etenemään omaa polkuaan. Osatyökykyisyys huomioitiin ja asiakasta kannustettiin etenemään voimavarojensa mukaan.

Women to Work -hankkeen ydintavoitteena oli tukea maahan muuttaneiden, pitkään työttömänä olleiden naisten asemaa työmarkkinoilla. Hankkeen tulokset osoittavat, että tämä tavoite saavutettiin: Esimerkiksi 62% hankkeeseen vuosina 2019–2020 osallistuneista työllistyi, aloitti aktiivisen työnhaun tai aloitti/haki ammatilliseen koulutukseen tai suomen kielen kurssille.

”Tämä sisältää myös rekrykoulutuksen. Työllistymiseen lasketaan palkkatukityöpaikat sekä työkokeiluun lähteneet palkkatyön lisäksi. Myös osa-aikaiseen työhön työllistyminen tai työssä jatkaminen on laskettu mukaan”, Lehtovaara selventää.

”Hankkeen tulokset osoittavat, että vaikka suomen kielen oppimista pidetään Suomessa ensimmäisenä askeleena kohti työelämää, käytännössä pienten lasten äiteinä Suomeen muuttaneet naiset jäävät usein kotoutumisajan peruspalveluiden, kuten kokopäivätoimisten suomen kielen kurssien ulkopuolelle. Suomen kielen tuki sekä nopeampi pääsy työllisyydenhoidon palvelujen piiriin onkin tästä syystä tärkeää”, Lehtovaara sanoo.

Osallistu Women to Work -hankkeen loppuseminaariin

Lisätietoa webinaarin ohjelmasta saat täältä. Esittelemme seminaarissa hankkeen tavoitteita ja tuloksia ja hankkeessa tuotetun Töitä ja tekijöitä -ammattivideon. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Liisa Larja kertoo tuoreita ajatuksiaan maahan muuttaneiden naisten työllistämistä edistävistä keinoista ja Nobinan henkilöstö- ja viestintäjohtaja Jenni Vuorio näkemyksiä työelämän sukupuolistettujen käytäntöjen purkamisesta. Seminaari on suomenkielinen.

Ilmoittautuminen 14.5.2021 mennessä tämän linkin kautta.

Lisätietoja:

Heidi Lehtovaara, palveluesihenkilö, Helsingin työllisyyspalvelut, 050 348 9807, heidi.lehtovaara@hel.fi