Mediakutsu: Roskaantumistutkimukset käynnistyvät Helsingissä

| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Suomen ympäristökeskus SYKE ja Helsingin kaupunkiSuomen ympäristökeskus SYKE ja Helsingin kaupunki:

Roskaantuminen ja erityisesti hitaasti hajoavien muovien kulkeutuminen ympäristöön on yhä vakavampi ja näkyvämpi ympäristöongelma myös Suomessa. Virkistys- ja ulkoilualueiden käyttö on lisääntynyt korona-aikana, mikä kasvattanut roskien määrää ympäristössä ja lisännyt kuntien ja kaupunkien puhtaanapidon kustannuksia.

Suomen ympäristökeskus SYKE käynnistää Helsingissä kenttätutkimuksen, jossa selvitetään ympäristöön päätyneiden roskien määriä kolmella erilaisella alueella, Pornaistenniemellä, Pirkkolassa ja Puotilassa. Kenttätutkimus on osa laajempaa, muovien haitallisia ympäristö- ja terveyshaittoja käsittelevää tutkimusta, jonka tulokset valmistuvat vuoden 2021 lopussa.

Helsinki hakee ratkaisuja roskaantumisen estämiseksi. Kaupunki valmistelee laajaa, roskaantumisen hillintään tähtäävää ohjelmaa, joka kokoaa Helsingin eri toimialat ja sidosryhmät puuttumaan yhdessä roskaantumisongelmaan.

Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan kenttätutkimusta ja keskustelemaan SYKEn ja Helsingin kaupungin asiantuntijoiden kanssa.

AIKA: tiistai 18. toukokuuta 2021 klo 11

PAIKKA: Jokisuuntien ja Katariina Saksilaisen kadun risteyksessä oleva parkkipaikka Pornaistenniemellä Helsingissä

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 17.5. klo 16 mennessä

Viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 050 465 5883, ulla.ala-ketola@syke.fi